Април 2016, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
25 май 2016

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец април 2016 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 15 594 хил. лева, което представлява намаление от 13,2 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец април 2015 г.
Обобщените данни за първите четири месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 79 487 хил. лева, което представлява намаление от 2,2 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от за същия период на 2015 г. Реализираните през първите четири месеца на 2016 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 79 487 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция - 76 231 хил. лева
Стоки - 18 хил. лева
Услуги - 699 хил. лева
Други - 2 539 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец април 2016 г. е 1 047 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата с 42 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец април на 2015 г.
Обобщените данни за първите четири месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 9 767 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от 12,3 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2015 г. Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец април 2016 г. EBITDA в размер на 2 313 хил. лева, което представлява намаление от 14 % в сравнение с постигнатото през месец април 2015 г.
Обобщените данни за първите четири месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 14 681 хил. лева, което представлява понижение от 3,8 % в сравнение със същия период на 2015 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com