Август 2014, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
24 септември 2014

Уважаеми инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец август 2014 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 18 652 хил. лева, което представлява понижение от 6.30 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец август 2013 г.
Обобщените данни за осемте месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 138 085 хил. лева, което представлява намаление от 9.70 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2013 г.
Реализираните през осемте месеца на 2014 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 138 085 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция132 175 хил. лева
Стоки166 хил. лева
Услуги931 хил. лева
Други4 813 хил. лева


Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец август 2014 г. е 1 774 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява понижение на печалбата с 10.90 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец август 2013 г.
Обобщените данни за осемте месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 16 445 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 9.50 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2013 г.
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец август 2014 г. EBITDA в размер на 2 908 хил. лева, което представлява понижение от 10.50 % в сравнение с постигнатото през месец август 2013 г.
Обобщените данни за осемте месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 25 381 хил. лева, което представлява повишение с 4.10 % в сравнение със същия период на 2013 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com