Август 2017, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
25 септември 2017

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец август 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 22 228 хил. лева, което представлява намаление от 1,60 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец август 2016 г.
Обобщените данни за първите осем месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 196 080 хил. лева, което представлява увеличение от 27,30 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от за същия период на 2016 г.
Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец август 2017 г. е 1 866 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява понижение на печалбата с 36,70 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец август 2016 г.
Обобщените данни за първите осем месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 20 548 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 5,40 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 г.
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец август 2017 г. EBITDA в размер на 3 035 хил. лева, което представлява понижение от 29,50 % в сравнение с постигнатото през месец август 2016 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com