Декември 2011, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
25 януари 2012

Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали през месец декември 2011 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 18 493 хил. лева, което представлява понижение от 15.95 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД през месец декември 2010 г.
Обобщените данни за 2011 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 213 238 хил. лева, което представлява ръст от 12.90 % в сравнение с консолидирани резултатите на Монбат АД на Монбат Рисайклинг ЕАД за 2010 г.
Реализираните за 2011 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 213 238 хил. лева са разпределени както следва:

Продукция165 877 хил. лева
Стоки9 054 хил. лева
Услуги431 хил. лева
Други, от които::6 876 хил. лева
- материали519 хил. лева
- активи49 хил. лева
- други108 хил. леваРеализираната консолидирана печалба на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец декември 2011 г. е 1 043 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява понижение на печалбата от 13.73 %, в сравнение с реализираната печалба на консолидирана база от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец декември 2010 г.
Обобщените данни за 2011 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали консолидирана печалба преди облагане с данъци в размер на 21 274 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 6.67 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за 2010 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com