Декември 2012, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
29 януари 2013

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец декември 2012 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 20 552 хил. лева, което представлява увеличение от 14 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец декември 2011 г.

Обобщените данни за 2012 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 200 729 хил. лева, което представлява ръст от 10 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби за 2011 г.

Реализираните през 2012 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 200 729 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция193 030 хил. лева
Стоки220 хил. лева
Услуги1 446 хил. лева
Други6 033 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец декември 2012 г. е 1 884 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява понижение на печалбата с 10 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец декември 2011 г.

Обобщените данни за 2012 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирана печалба преди облагане с данъци в размер на 20 450 хил. лева, което представлява намаление от 5 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за 2011 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com