Декември 2013, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
24 януари 2014

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец декември 2013 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 21 128 хил. лева, което представлява понижение от 3.50 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец декември 2012 г.

Обобщените данни за 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 239 700 хил. лева, което представлява повишение от 18.60 % в сравнение с консолидирани нетни приходи от продажби за 2012 г. Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец декември 2013 г. е 2 275 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата с 297 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец декември 2012 г.

Обобщените данни за 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 29 191 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 52.50 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за 2012 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец декември 2013 г. EBITDA в размер на 3 717 хил. лева, което представлява повишение от 149.50 % в сравнение с постигнатото през месец декември 2012 г.

Обобщените данни за 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 43 739 хил. лева, което представлява повишение с 33.40 % в сравнение с 2012 г. На 02.12.2013 г. Монбат АД извърши корекция в първоначално обявената на 16.01.2013 прогноза за очакваните данни за нетни приходи от продажби, нетна печалба и EBITDA на консолидирана база, както следва:

Нетни приходи от продажби 2013 г.  -  269 905 хил. лева
Нетна печалба 2013 г. -   27 773 хил. лева
ЕBITDA 2013 г.  -  44 778 хил. лева

Следва да се има предвид, че към края на 2013 г. средната цена на оловото на годишна база е 1612 евро за тон, поради което дружествата от групата на Монбат АД реализират посочените резултати за 2013.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com