Декември 2014, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
23 януари 2015

Уважаеми инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец декември 2014 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 21 992 хил. лева, което представлява повишение от 5.50 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец декември 2013 г. Обобщените данни за 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 229 968 хил. лева, което представлява намаление от 3.90 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за 2013 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец декември 2014 г. е 3 980 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата със 128.70 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец декември 2013 г.

Обобщените данни за 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 30 294 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 5.70 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за 2013 г. Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец декември 2014 г. EBITDA в размер на 5 392 хил. лева, което представлява повишение от 76.40 % в сравнение с постигнатото през месец декември 2013 г.

Обобщените данни за 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 43 962 хил. лева, което представлява повишение с 2.10 % в сравнение с 2013 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com