Декември 2016, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
26 януари 2017

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец Декември 2016 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 28 601 хил. лева, което представлява увеличение от 33.5 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец Декември 2015 г.
Обобщените данни за 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 263 661 хил. лева, което представлява увеличение от 7.23 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за 2015 г.
Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец декември 2016 г. е 2 324 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата с 141,8 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец декември 2015 г.
Обобщените данни за 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 32 078 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 26,9 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за 2015 г.
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец Декември 2016 г. EBITDA в размер на 3 837 хил. лева, което представлява увеличение от 111,1 % в сравнение с постигнатото през месец Декември 2015 г.
Обобщените данни за 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 48 098 хил. лева, което представлява повишение от 24,4 % в сравнение с 2015 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com