Директорът за връзки с инвеститорите на Монбат е отличен за най-добра IR електронна страница през 2018 г.

ФИНАНСОВИ
10 декември 2018

На 07.12.2018 г. в гр. София се проведоха Годишните IR награди на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България – АДВИБ. 

В класацията бяха номинирани директори за връзки с инвеститорите на публични дружества, дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни дружества и други емитенти на ценни книжа. Класацията беше формирана чрез допитване до водещи инвестиционни консултанти, финансови анализатори, институционални и индивидуални инвеститори, портфолио мениджъри, брокери и други участници на капиталовия пазар. Петчленно жури, формирано от представители от партньорски на АДВИБ организации оформи окончателните резултати чрез гласуване.

Директорът за връзки с инвеститорите на Монбат АД беше номиниран и в петте категории на конкурса: НАЙ ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА, НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ, НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК, НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА и НАЙ-ДОБЪР ДВИ.

Монбат АД чрез директора за връзки с инвеститорите – Даниела Пеева, беше отличено за най-добра IR електронна страница за 2018 г.

В предишните издания на Конкурса през 2015, 2016 r 2017 г. Даниела Пеева, като директор за връзки с инвеститорите на Монбат АД, е печелила наградите за НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,  НАЙ-ДОБЪР ДВИ и НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com