Договор за депозит с Приста Ойл Холдинг ЕАД

ФИНАНСОВИ
2 април 2014

С настоящото Ви уведомяваме, че „Монбат” АД сключи договор за депозит с „Приста Ойл Холдинг” ЕАД, гр. София при условията на чл. 114, ал. 9, т. 3 от ЗППЦК при следните параметри на договора: 

  • Сума на депозита: 1 600 000 лева;
  • Срок на депозита: 6 (месеца) месеца с клауза за удължаване при първоначално договорените условия в случай, че договора за депозит не бъде прекратен;
  • Лихвен процент: в размер на 6 % годишно за срока на депозита
  • Условията на договора за депозит не са по-неблагоприятни от пазарните за страната.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com