Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец април 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
25 май 2018

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец  април 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 18 254  хил. лева, което представлява намаление от 20,90 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец април 2017 г.

Обобщените данни за първите четири месеца 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 85 751 хил. лева, което представлява намаление  от 15,30 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на  2017 г.

Реализираната консолидирана загуба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец април 2018 г. е 325 хил. лева, което представлява намаление на финансовия резултат  с 109,70 %  в сравнение с консолидиран финансов резултат през месец април 2017 г.  

Обобщените данни за първите четири  месеца 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 1 797 хил. лева, което представлява намаление на печалбата с 86,10 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2017 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец април 2018 г. EBITDA в размер на 1 091 хил. лева, което представлява понижение от 77,20 % в сравнение  с постигнатото през месец април 2017 г. 

Обобщените данни за първите четири месеца 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 8 297  хил. лева, което представлява понижение  от 55,60 % в сравнение със същия период на  2017 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com