Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец април 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
27 май 2019

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец  април 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на  27 537  хил. лева, което представлява повишение от 50,90 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец април 2018 г.

Обобщените данни за първите четири месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 111 067 хил. лева, което представлява увеличение  от 29,50 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на  2018 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец април 2019 г. е 770 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение  от 336,90 %  в сравнение с реализирания  консолидирана резултат преди облагане с данъци за месец април  2018 г.  

Обобщените данни за първите четири месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 8 101 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 350,80 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2018 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през април  2019 г. EBITDA в размер на 2 922 хил. лева, което представлява повишение от 167,80 % в сравнение  с постигнатото през месец април  2018 г. 

Обобщените данни за първите четири месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 14 735  хил. лева, което представлява повишение  от 77,60  % в сравнение със същия период на  2018 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: