Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец декември 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
25 януари 2019

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец декември 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 23 556 хил. лева, което представлява повишение  от 4,9  % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец декември 2017 г.

Обобщените данни за 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 301 615 хил. лева, което представлява намаление от 5,5 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за 2017 г.

Реализираната консолидирана загуба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец декември 2018 г. е 1 476 хил. лева, което представлява намаление на финансовия резултат  със 119,60 %  в сравнение с консолидирания финансов резултат през месец декември  2017 г.  

Обобщените данни за 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци от оперативна дейност след неконтролиращо участие в размер на 5 845 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от оперативна дейност със 74,40 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба от оперативна дейност преди облагане с данъци след неконтролиращо участие за 2017 г. (Съпоставимите цифри за 2017 година не включват еднократни ефекти, свързани с изгодни покупки на дружества).

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец декември 2018 г. EBITDA от оперативна дейност в размер на 1 009 хил. лева, което представлява увеличение от 9  % в сравнение с постигнатото през месец декември 2017 г.

Обобщените данни за 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA от оперативна дейност в размер на 27 667 хил. лева, което представлява понижение от 30,20  % в сравнение с 2017 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com