Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец февруари 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
25 март 2019

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец  февруари  2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на  28 668  хил. лева, което представлява повишение от 64,30  % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец февруари 2018 г.

Обобщените данни за първите два месеца 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 57 575 хил. лева, което представлява увеличение  от 30,70 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на  2018 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец февруари  2019 г. е 1 899 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение  на печалбата с 840,10 %  в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец февруари  2018 г.  

Обобщените данни за първите два месеца 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 3 994 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 190,50 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2018 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец февруари  2019 г. EBITDA в размер на 3 399 хил. лева, което представлява повишение от 89,80 % в сравнение  с постигнатото през месец февруари 2018 г. 

Обобщените данни за първите два месеца 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 7 185  хил. лева, което представлява повишение  от 60,70 % в сравнение със същия период на  2018 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: