Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец март 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на

ФИНАНСОВИ
25 април 2018

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец  март  2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 23 459  хил. лева, което представлява намаление от 11,40 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец март 2017 г.

Обобщените данни за първите три месеца 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 67 497 хил. лева, което представлява намаление  от 13,70 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на  2017 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец март 2018 г. е 747 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата с 81,70 %  в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец март  2017 г.  

Обобщените данни за първите три месеца 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 2 122 хил. лева, което представлява намаление на печалбата със 77,80 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2017 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец март 2018 г. EBITDA в размер на 2 735 хил. лева, което представлява понижение от 50,90 % в сравнение  с постигнатото през месец март 2017 г. 

Обобщените данни за първите три месеца 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 7 206  хил. лева, което представлява понижение  от 48,20 % в сравнение със същия период на  2017 г.