Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец март 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
25 април 2019

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец  март 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на  25 955  хил. лева, което представлява повишение от 10,6  % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец март 2018 г.

Обобщените данни за първите три месеца 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 83 530 хил. лева, което представлява увеличение  от 23,8 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на  2018 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец март  2019 г. е 3 337 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение  на печалбата с 346,70 %  в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец март  2018 г.  

Обобщените данни за първите три месеца 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 7 331 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 245,50 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2018 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец март 2019 г. EBITDA в размер на 4 628 хил. лева, което представлява повишение от 69,20 % в сравнение  с постигнатото през месец март 2018 г. 

Обобщените данни за първите три месеца 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 11 813  хил. лева, което представлява повишение  от 63,90 % в сравнение със същия период на  2018 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: