Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец май 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
25 юни 2019

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец  май 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 26 563 хил. лева, което представлява повишение от 3,60 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец май 2018 г.

Обобщените данни за първите пет месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 137 630 хил. лева, което представлява увеличение от 23,60 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2018 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец май 2019 г. е 619 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява намаление от 50,20 %  в сравнение с реализираната  консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец май  2018 г.  

Обобщените данни за първите пет месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 8 720 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 186,70 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2018 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през май  2019 г. EBITDA в размер на 2 298 хил. лева, което представлява намаление от 21,50 % в сравнение  с постигнатото през месец май  2018 г. 

Обобщените данни за първите пет месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 17 033  хил. лева, което представлява повишение  от 51,70  % в сравнение със същия период на  2018 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: