Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец януари 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
25 февруари 2019

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец  януари  2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на  28 907  хил. лева, което представлява повишение от 8.7  % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец януари 2018 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец януари 2019 г. е 2 095 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение  на печалбата със 78,60 %  в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец януари 2018 г.  

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец януари 2019 г. EBITDA в размер на 3 786 хил. лева, което представлява повишение от 41,30 % в сравнение  с постигнатото през месец януари 2018 г. 

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: