Equip Auto Paris 2022

Корпоративни
18 октомври 2022 до 22 октомври 2022

Монбат става част от Equip Auto Paris 2022. Бидейки едно от водещите търговски изложения в зона ЕМЕА, за компанията е ползотворно да участва като изложител, установявайки нови отношения с партньори от региона.