Фактори за оперативния резултат на групата за първата половина на 2022