Февруари 2014, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
24 март 2014

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец февруари 2014 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 21 555 хил. лева, което представлява повишение от 9.30 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец февруари 2013 г.

Обобщените данни за първите два месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 44 566 хил. лева, което представлява намаление от 0.03 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2013 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец февруари 2014 г. е 2 597 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата с 2.50 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец февруари 2013 г.

Обобщените данни за първите два месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 5 790 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 5.30 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2013 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец февруари 2014 г. EBITDA в размер на 3 694 хил. лева, което представлява повишение от 1.50 % в сравнение с постигнатото през месец февруари 2013 г.

Обобщените данни за първите два месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 7 990 хил. лева, което представлява повишение с 3.3 % в сравнение със същия период на 2013 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com