Представяне на акциите
BGN 3.18 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 17.05.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

История

Историята на Монбат води началото си от 1959 г., когато започва производството на оловно-кисели батерии в държавна компания в Монтана, която е приватизирана през 1998 г. През 1999 г. прераства в новооснованото дружество Монбат и се превръща в най-големия производител на батерии в Източна Европа, с производствени и рециклиращи мощности в пет различни страни.

Създаване на дружеството и преход към частния сектор

Създаване на производствени предприятия

Приватизация на дружеството

1959

Откриване на завода за стартерни батерии в Монтана, България, със статут на държавна собственост

1965

Откриване на завода за стартерни батерии в Добрич, България, със статут на държавна собственост

1998

Приватизация на завода в Монтана

Изграждане на общоевропейско присъствие

Първично публично предлагане и консолидация на компанията

Бърз растеж

Диверсификация на продуктите

Програма за разширяване на капацитета

Внедряване на програма за модернизация

2000

Монбат АД открива първата си инсталация за рециклиране на използвани оловно-киселинни батерии в България

2006

Монбат АД осъществява първично публично предлагане на 4 700 000 нови акции и придобива статут на публично дружество

Монбат АД придобива 67% of Старт в Добрич

2010

Отваряне на рециклиращо предприятие в Сърбия

2011

Отваряне на рециклиращо предприятие в Румъния

2012

КАПЕКС проекти на стойност 3.9 млн. евро (incl.€1.1m on recycling facilities)

2014

КАПЕКС проекти на стойност 3.3 млн. евро (new punching technology)

2015 – 2016

Още КАПЕКС проекти, 85% увеличение на капацитета на завода на Старт АД (5.5 млн. евро), 20% увеличение на капацитета на завода в Монтана (3 млн. евро)

MonbatGroup

Разширяване на
групата

2017

Придобиване на 2 бизнеса за литиево-йонни клетки – Gaia Akkumulatorenwerke и EAS Germany, които впоследствие образуват EAS Batteries GmbH

Придобиване на ново рециклиращо предприятие в Италия – Piombifera Italiana S.r.l.

2018

Открива се дъщерното дружество Monbat South Africa Proprietary Ltd.

2019

Придобиване на STC S.R.L. като част от развитието на бизнеса в посока рециклиране и внедряване на нови, високотехнологични решения

Учредяване на нова компания A.Р.Т.Монбат, чиято дейност се фокусира върху използването на най-новите нано технологии в батерийния
бизнес

2022

Придобивне на контролен пакет акции (60%) от Batteries Nour

Monbat Group

Постигане на
пълния потенциал

2023-2027

Продължаващи оперативни оптимизации и навлизане на пазара, за да се стимулира по-нататъшно разширяване на EBITDA, в
пазарен дял и продуктови линии