История

Историята на Монбат води началото си от 1959 г., когато започва производството на оловно-кисели батерии в държавна компания в Монтана, която е приватизирана през 1998 г. През 1999 г. прераства в новооснованото дружество Монбат и се превръща в най-големия производител на батерии в Източна Европа, с производствени и рециклиращи мощности в пет различни страни.

1959-1999 гׅ

Създаване на дружеството и преход към частния сектор

Създаване на производствени предприятия

Приватизация на дружеството

1959 г.

Откриване на завода за стартерни батерии в Монтана, България, със статут на държавна собственост


1965 г.

Откриване на завода Старт в Добрич. Заводът започва производство на оловно-кисели батерии главно за износ за АвтоВАЗ в Русия

1983 - 1986 г.

Модернизация със съвременно оборудване на завода в Монтана

1992 г.

Дружеството е вписано в търговския регистър под името АКУМИКАР АД, със седалище в Михайловград (сега Монтана)

1998 г.

АКУМИКАР АД е приватизирано и придобива статут на дружество с частен капитал

1999 г.

Дружеството Монбат е сертифицирано за съответствие с изискванията на ISO 9001

2000-2001 гׅ

Разработване на интегрирано производство

Добавят се мощности за рециклиране

Диверсификация на продуктите

2000 г.

Монбат АД завършва първата си инсталация за рециклиране на използвани оловно-кисели батерии в България

2001 г.

Начало на производството на батерии по технологията Absorbent Glass Mat (AGM) в Монтана

2006-2016 гׅ

Изграждане на общоевропейско присъствие

Първично публично предлагане и консолидация на компанията

Бърз растеж

Диверсификация на продуктите

Програма за разширяване на капацитета

Внедряване на програма за модернизация

2006 г.

Монбат АД осъществява първично публично предлагане на 4 700 000 нови акции и придобива статут на публично дружество

Монбат АД придобива 67% от Старт, Добрич

2008 г.

Монбат АД увеличава капитала си на 39 000 000 млн. лева чрез капитализиране на печалбата си от предходни години

2010 г.

Нетните приходи от продажби надхвърлят 82,31 млн. евро

Открива се заводът за рециклиране в Сърбия

2011 г.

Открива се заводът за рециклиране в Румъния

2012 г.

Капиталовите разходи за програмата за разширяване на капацитета възлизат на 3,9 млн. евро, включително 1,1 млн. евро за инсталациите за рециклиране

2013 г.

Монбат АД извършва инвестиции в размер на 3,2 млн. евро по програмата си за разширяване на капацитета

2014 г.

Извършени са допълнителни инвестиции за внедряване на нова технология за щанцоване. В края на 2014 г. стартира програмата „Готови за бъдещето“ (Fit for Future), която е насочена към осъществяване на постепенно подобрение в широк кръг от дейности, като производство без загуби, ИТ модернизация

2015 – 2016 г.

Постоянен фокус върху инициативите, свързани с разширяването на производствения капацитет – изграждат се нови допълнителни складове и се закупува допълнително оборудване. Инвестирани са общо 5,5 млн. евро за увеличаване на производствения капацитет в Старт АД, което води до ръст на капацитета от около 85% на годишна база. В Монбат АД са изразходвани общо 3 млн. евро за увеличаване на производствения капацитет на завода с 20% на годишна база. Инициират се първите стъпки за получаване на технология за производство на чист калай

2016 г.

Монбат учредява дружеството Energy Batteries Nigeria Limited

2017-2019 гׅ

Разширяване на групата

2017 г.

Икономическата група Монбат придобива две немски дружества в литиево-йонния бизнес на клетки и системи с висока мощност - Gaia Akkumulatorenwerke GmbH и EAS Germany GmbH, и ги слива в EAS Batteries GmbH

Piombifera Italiana S.p.A. - третата най-голяма компания за рециклиране на батерии в Италия, се присъединява към икономическата група Монбат

2018 г.

Икономическа група Монбат разширява присйствието си на южноафриканския пазар, откривайки дружеството Monbat South Africa Proprietary Ltd.

Учредена е компанията Monbat Batterien в Австрия

2019 г.

Придобиване на STC S.R.L. като част от развитието на бизнеса в посока рециклиране и внедряване на нови, високотехнологични решения.

Учредяване на нова компания A.Р.Т.Монбат, чиято дейност се фокусира върху използването на най-новите нано технологии

2020-2025 гׅ

Постигане пълния потенциал на Монбат

2020 - 2025 г.

Монбат ще продължи да се стреми към подобрения и повишаване ефективността на оперативната дейност - за което съществуват значителни предпоставки, за да постигне увеличаване на EBITDA, дори при изпълнение на съществуващия бизнес план