Представяне на акциите
BGN 3.18 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 17.05.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Накратко

Като един от водещите европейски производители на батерии, икономическата група Монбат осъществява дейността си в два основни бизнес сегмента – оловно-кисели батерии и литиево-йонни клетки и системи с висока мощност.

За 2023 г. групата отчита

(евро’000)

ПРИХОДИ от продължаващи дейности

198 188    

1.1 % спрямо съпоставимия период

НОРМАЛИЗИРАНА EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

20 402

13 % спрямо съпоставимия период

ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

5 282

19% спрямо съпоставимия период

Корпоративно видео

Бизнес сегмент оловно-кисели батерии

Бизнес сегментът оловно-кисели батерии е вертикално интегриран бизнес модел с мощности за производство и рециклиране в България – Монбат АД и Старт АД, и рециклиращи мощности в Румъния, Сърбия и Италия. Тази структура намалява риска за групата от нестабилността на цените на суровините и също така ѝ позволява да постигне по-високи оперативни маржове в сравнение с конкурентите.

Бизнес сегмент литиево-йонни батерии

Литиево-йонният бизнес, функциониращ под марката EAS, е базиран в Германия. Това е нов бизнес сегмент, разширяващ пазарното присъствие на икономическата група към решения за батерийни системи с висока мощност, базирани на безопасна и доказана LFP-клетъчна химия. Тази технология има широко пазарно приложение за сектори с голяма мощност. Тя покрива изключително високите изисквания за надеждност и безопасност, характерни за авиокосмическите и отбранителните приложения, както и в морския и в обществения транспорт.

Рециклирани индустриални материали

Монбат Рисайклинг е създадено при бизнес трансформация, която отделя направлението в ясно обособена структура. Създавайки възможност за много ефективна вертикална интеграция в бизнес сегмента на оловно-киселите батерии, дивизията Рециклиране се превръща в иновативен производител на олово, оловни сплави и регранулиран полипропилен. Дивизията има фабрики в България, Сърбия, Румъния и Италия с общ капацитет за преработка на

Бизнес единици и основни дейности

Световно присъствие

Представена в повече от 70 държави чрез повече от 20 различни приложения и индустрии, икономическата група Монбат е един от най-устойчиво развиващите се икономически субекти в страната. Монбат АД се търгува на Premium Equities Segment на Българска фондова борса – София АД, като пазарната капитализация към края на месец юни 2021 достига малко повече от 237 900 000 лева (по официалния курс на БНБ).