Пазарно Присъствие

Монбат е географски диверсифицирана група с глобално пазарно присъствие.

  • В резултат на своята маркетингова и дистрибуторска стратегия, Монбат се радва на отлична пазарна диверсификация, с продажби през 2022 г. в повече от 70 страни, което прави групата по-малко зависима от пазарните условия в отделните държави.
  • С развитата си дистрибуторска мрежа, Монбат има достъп до крайни клиенти на най-големите европейски пазари. Стартерните батерии се продават на дребно преди всичко чрез автомобилни търговци и сервизи.
  • Групата продължава да се разширява към нови, развиващи се пазари извън ЕС, като Обединеното кралство, големите африкански пазари, Саудитска Арабия, и др.
  • Стационарните батерии се продават директно на телекомуникационни компании и други потребители.

Глобално присъствие

Монбат има глобално присъствие със силни позиции в ЕС.

Източник: Управленски данни