Представяне на акциите
BGN 3.18 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 17.05.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Политика за поверителност на личните данни

ИНФОРМАЦИОННО ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на лични данни е важен аспект за икономическата група Монбат, която е възприела общи за цялата Група принципи в това отношение. Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (“Регламентът”), настоящото Информационно известие Ви предоставя подробна информация, свързана със защитата на Вашите лични данни от страна на „Монбат“ АД и нейните дъщерни дружества. Целта на настоящото Информационно известие е да Ви уведомим какви лични данни за Вас използваме, причините, поради които използваме и споделяме такива данни, колко дълго ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.

1. ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме и обработваме Ваши лични данни до степента, която е необходима в рамките на нашите дейности и за постигане на висок стандарт за продуктите и услугите ни. Ние може да събираме различни видове лични данни за Вас, включително:

a. данни, които са свързани с Вашата употреба на нашите продукти и услуги, предлагани на уебсайтовете ни; 

 b. данни от Вашите взаимоотношения с нас: нашите интернет страници, профили в социалните мрежи, срещи, имейли;

Ние никога не събираме лични данни, свързани с Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, генетични данни или данни, свързани с вашия сексуален живот или ориентация или данни за криминално досие, освен ако нямаме правно задължение за това. 

Данните, които обработваме за Вас, могат да бъдат предоставени директно от Вас или да бъдат получени от други източници за потвърждаване на нашите бази данни с цел извършването на нашите договорни и законови задължения, например:

2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

а. За изпълнение на наши правни и регулаторни задължения

Обработваме Ваши лични данни, за да изпълняваме някои правни и регулаторни задължения – например към Национална агенция по приходите, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса. Може да предоставим информация по официално запитване от надлежно оправомощен публичен или съдебен орган.
Във връзка с качеството ни на публично дружество, ако сте лице с достъп до вътрешна информация по смисъла на Регламент (ЕС) № 596/2014, Вашите данни се обработват в изпълнение на нашите нормативни задължения да водим отчетност за тези лица.

b. Да изпълняваме договор, склочен с Вас, или да предприемем сгъпки по Ваше искане преди сключването на договор


Ние използваме Ваши лични данни за сключване и изпълнение на нашите договори с Вас, както и за да:

c. Да осъществим нашите легитимни интереси

Ние използваме Вашите лични данни, за да разгърнем и развием нашите продукти или услуги чрез реклама, както и да осъществим и защитим нашите законни права и интереси.

d. Дадено от Вас съгласие

В случай, че извършваме допълнителнително обработване за цели, различни от посочените по-горе, ние ще Ви информираме за това и когато е необходимо, ще получаваме Вашето съгласие.

3. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С цел изпълнение на гореспоменатите цели, ние разкриваме Вашите лични данни единствено на:

4. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕИП

В някои случаи, ние може да трансферираме Вашите данни в друга държава от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство при спазването на всички изисквания за защитата на тези данни и при имплементирането на договорни клаузи за защита с получаващата страна.

Предаване на данни извън Европейското икономическо пространство може да се осъществява едниствено когато Европейската комисия е признала дадена държава извън ЕИП като осигуряваща адекватно ниво на защита на данните или при прилагането на Стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, за осигуряване защитата на личните данни.

5. СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за определен период от време, който се определя от:

а. Личните данни по договорите с клиентите ни се съхраняват за период от 10 години след края на договорното правоотношение или в друг определен от законодателството срок.

b. Счетоводната документация се съхранява от обслужващата ни счетоводна къща за срок от 10 години, в изпълнение на законовите изисквания.

6. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ

Съгласно законодателството за защита на личните данни, Вие имате определени права по отношение на личните Ви данни, както следва:

В съответствие с приложимите изисквания, в допълнение на Вашите права по-горе, може също да адресирате за възникнали нарушения на правата Ви до Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-518 или до компетентният за това съд.

7. РАЗНИ

Повече информация за политиките ни за поверителност и сигурност може да прочетете в нашата Политика за използване на бисквитки – cookies policy.

8. КОНТАКТИ

При възникване на въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни съгласно настоящото Известие, можете да се свържете с нас на тел.: +359 2 962 11 50 или чрез контактната форма.

Reason for request: