Представяне на акциите
BGN 3.18 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 17.05.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Признание и членства

Членства

Монбат АД е активен член на:

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

АИКБ е най-широко представената организация на българските работодатели с мрежа от регионални камари в 171 общини в страната. Като едно от най-добрите публични дружества на борсата, Монбат е посветено – точно както и АИКБ – на създаването на благоприятна икономическа, културна и обществена среда за местния и чуждестранния капитал, както и за привличане на чуждестранни инвестиции в страната, подобряване на стандартите за разкриване на информация, предназначена за инвеститорите. Монбат се ангажира да подкрепя създаването на благоприятна икономическа, културна и обществена среда за местния и чуждестранния капитал. Освен това дружеството се стреми да привлече чуждестранни инвестиции в страната, подобрявайки стандартите за разкриване на информация, предназначена за инвеститорите – цел, към която АИКБ също се стреми, за да постигне съвместно със своите членове обмен на добри практики и насърчаване в посока на корпоративната социална отговорност.

Международна асоциация по оловото

Международната асоциация по оловото (ILA) е глобална търговска асоциация, посветена най-вече на представяне на производителите на олово и подкрепа на устойчивото бъдеще на оловото.
Като член на организацията, част от основния бизнес на Монбат се състои в рециклирането на олово от излезли от употреба продукти, като допринася за кръговата икономика и създава икономическа стойност от отпадъците.

Европейски алианс за акумулаторните батерии (ЕААБ)

Европейски алианс за акумулаторните батерии (ЕААБ) е платформа за сътрудничество между всички заинтересовани страни, които участват във веригата на стойността в производството на батерии. В нея членуват Европейската комисия, всички държави-членки на ЕС, Европейската инвестиционна банка и над 600 други организации – производители, старт-ъп компании, академични институции и др. Основната цел на алианса е да се изгради силна паневропейска индустрия за производство на батерии, която ще даде възможност на Европа да се включи като силен конкурент в глобалния пазар на батерии, който се очаква да достигне оборот от 250 млрд. евро през 2025 г.

Consortium for Battery Innovation (CBI)

Consortium for Battery Innovation (CBI) – международна секторна организация, обединяваща над 100 водещи компании и изследователски организации, които работят активно за прилагането на водещи технологии в сферата на оловно-киселинните батерии. Основен приоритет в съвместната работа ще бъде развитието на биполярната технология и усъвършенстването на системите за съхранение на енергия, използващи батерии (BESS).

Клъстер по мехатроника и автоматизация

Монбат АД членува в Клъстера по мехатроника и автоматизация, който е създаден с цел споделяне на общи ресурси и академичен принос, така че да се увеличи конкурентоспособността в областта на механиката, електрониката и информатиката. Чрез по-нататъшна интеграция на научно-изследователските, производствените и експортните възможности на членовете на клъстера ще се търсят нови пазарни ниши с цел реализирането на високотехнологични продукти с голяма добавена стойност.

Германо-българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)

Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор за представителите на германската икономика в България. Камарата създава платформа за контакти, партньорства и обмен между български и германски фирми. С литиево-йонния си бизнес сегмент, базиран в Германия, Монбат се стреми да участва в по-нататъшното развитие на обмена на знания и опит между двете страни.

Награди

ГодинаНагради
2021Награда True Leader 2021ICAP Bulgaria
2021Top 10 Energy Solution providers 2021Top Energy Storage Systems
2020Награда за най-добра IR електронна страницаАДВИБ
2020Второ място в категория „Зелена инвестиция“10-то юбилейно издание на Наградите b2b Media „Най-зелените компании“
2019Награда True Leader 2018ICAP Bulgaria
2019Награда за най-добър Директор връзки с инвеститоритеАДВИБ
2019Почетна награда за изключителен принос и подкрепа към ЮЕМФНагради на Югоизточно-европейския Медицински Форум
2019Първа награда в категория „Инвеститор с визия“b2b Media Annual Awards
2019Първа награда в категория „Бизнес лидер на годината“ b2b Media Annual Awards
2019Втора награда в категория „Иновативен проект“b2b Media Annual Awards
2019Втора награда в категория „Качество“Пети юбилейни наглади на КРИБ
2018Награда True Leader 2017ICAP Bulgaria
2018Награда за най-добра IR електронна страницаАДВИБ
2018Първа награда в категория Ликвидност и рискФинансов директор на годината, EY Bulgaria
2018Второ място в категория Динамично развитиеГодишни награди на b2b media
2018Първа награда в категрия Сделка на годината 2017Годишни награди на b2b media
2018Награда за кризисни комуникации с проекта Monbat Issue managementPR Приз, БДВО
2018Първо място в категория Имиджмейкинг с проекта за ребрандиране на икономическата групаPR Приз, БДВО
2017Награда за Най-добри комуникации за страгегическо развитие, управление и рискАДВИБ
2017Първо място в категория “Средна и голяма фирма” Най-добра българска фирма на годинатаFIB
2016Награда за най-добра комуникация с инвеститори и заинтересовани страниАДВИБ
2015Награда за най-добър директор за връзки с инвеститоритеАДВИБ
2015Награда True Leader 2014ICAP Bulgaria
2014Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация K50 на Капитал
2013Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация K50 на Капитал
2013Национална награда – Работодател на годината, 3-то мястоАгенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика
2012Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация K50 на Капитал
2011Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация 100 на Дневник
2011Награда на Българската фондова борса за най-добра регистрирана компанияКласация 100 на Дневник
2010Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация 100 на Дневник
2010Награда за най-добър директор за връзки с инвеститоритеАДВИБ
2009Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация 100 на Дневник
2008Награда за най-добра КСО политикаТритон Груп
2008Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация 100 на Дневник
2006Монбат е избрана за SUPERBRAND за България SUPERBRAND България