Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
27 декември 2013

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец декември – до 27.12.2013 г. “Монбат” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.

През месец декември – до 27.12.2013 г. “Монбат” АД е продало 590 500 обратно изкупени собствени акции при цена от 6,25 лв. за една акция на инвеститора CEECAT Finans International B.V. “Монбат” АД е продало и останалите 455 213 собствени акции при цена от 6.25 лв. за една акция. Към 27.12.2013 г.

Монбат АД не притежава собствени акции.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com