Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
1 февруари 2013

През януари 2013 г. „Монбат” АД е изкупило обратно 33 784 броя собствени акции при средна цена от 4.79 лева за една акция.

През януари 2013 Монбат” АД е продало 75 000 броя акции от общия брой обратно изкупени акции.Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.01.2013 г. е 2 588 520 броя при средна цена от 5.80 лева за една акция.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com