Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
28 декември 2012

През декември 2012 г. „Монбат” АД е изкупило обратно 52 952 броя собствени акции при средна цена от 4.70 лева за една акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 28.12.2012 г. е 2 629 736 броя при средна цена от 5.82 лева за една акция.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com