Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
3 септември 2012

През август 2012 г. „Монбат” АД е изкупило обратно 58 654 броя собствени акции при средна цена от 4.90 лева за една акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към31.08.2012 г. е 2 556298 броя присредна цена от 5.95 лева за една акция

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com