Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
31 юли 2012

През юли 2012 г. „Монбат” АД е изкупило обратно 64 215 броя собствени акции при средна цена от 4.81 лева за една акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.07.2012 г. е 2 497 644 броя при средна цена от 5.98 лева за една акция

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com