Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
3 юли 2012

През юни 2012 г. „Монбат” АД е изкупило обратно 7 414 броя собствени акции при средна цена от 4.27 лева за една акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 30.06.2012 г. е 2 433 429 броя при средна цена от 6.02 лева за една акция.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com