Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
2 април 2012

През месец март 2012 г. „Монбат” АД е изкупило обратно 85 798 броя собствени акции при средна цена от 5.21 лева за една акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.03.2012 г. е 2342 687 броя при средна цена от 6.07 лева за една акция.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com