Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
29 февруари 2012

През месец февруари 2012 г. „Монбат” АД е изкупило обратно 70 312 броя собствени акции при средна цена от 5.14 лева за една акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 29.02.2012 г. е 2256 889 броя при средна цена от 6.11 лева за една акция.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com