Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
1 ноември 2013

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец октомври 2013 г. „Монбат” АД е изкупило обратно 315 собствени акции на дружеството при средна цена от 7,09 лв. за една акция.

През месец октомври 2013 г. „Монбат” АД е продало 1 196 418 обратно изкупени собствени акции при средна цена от 6,403 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 31.10.2013 г. е 1 045 713 броя или 2,68 % от съдебно регистрирания капитал на Монбат АД при средна цена от 5, 80 лева за една акция.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com