Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
31 януари 2012

През месец януари 2012 г. „Монбат” АД е изкупило обратно 46 941 броя собствени акции при средна цена от 5.32 лева за една акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.01.2012 г. е 2186 577 броя при средна цена от 6.15 лева за една акция.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com