Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
3 януари 2012

През месец декември 2011 г. „Монбат” АД е изкупило обратно 41 541 броя собствени акции при средна цена от 5.24 лева за една акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.12.2011 г. е 2 139 636 броя при средна цена от 6.17 лева за една акция.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com