Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
1 октомври 2013

С Настоящото ви Уведомяваме, че през месец септември 2013 г. „Монбат” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 30.09.2013 г. е 2 241 816 броя при средна цена от 5.80 лева за една акция.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com