Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
8 август 2013

С настоящото ви уведомяваме, че през месец юли 2013 г. „Монбат” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 31.07.2013 г. е 2244 454 броя при средна цена от 5.80 лева за една акция

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com