Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
30 април 2013

С настоящото ви уведомяваме, че през месец април 2013 г. „Монбат” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 31.05.2013 г. е 2552 151 броя при средна цена от 5.80 лева за една акция.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail:investorrelations@monbat.com