Представяне на акциите
BGN 3.18 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 17.05.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Ключови показатели за дейността

 • РЕЗЮМЕ
 • ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА ГРУПАТА
 • ПЕЧАЛБА НА АКЦИОНЕРИТЕ
 • ОПЕРАТИВЕН РЕЗУЛТАТ
 • КОРПОРАТИВНА ОЦЕНКА
Описание Единици База 2012 2020 2021 2022 2023
Нетни продажби от продължаващи дейности €/000 103,457 156,236 191,124 195,978 198,188
Нетна печалба от продължаващи дейности €/000 7,520 2,184 10,283 3,570 2,311
Ефект от изгодна покупка €/000 (115)
Нетна печалба от продължаващи дейности (без ефект от изгодна покупка) €/000 7,520 2,184 10,283 3,685 2,311
Оперативен резултат от продължаващи дейности (EBITDA) €/000 15,441 18,358 22,872 17,867 20,206
Нормализации €/000 1,731 654 246 196
Нормализирана EBITDA от продължаващи дейности €/000 15,441 20,089 23,527 18,113 20,402
Нетна печалба от продължаващи дейности (без ефект от изгодна покупка) (%) % 7.3% 1.4% 5.4% 1.9% 1.2%
Нормализирана EBITDA от продължаващи дейности (%) % 14.9% 12.9% 12.3% 9.2% 10.3%
Средна цена на акция 2.50 2.11 2.84 2.72 2.21
Доходност на единица акция от продължаващи дейности (EPS) 0.21 0.06 0.26 0.09 0.06
Средногодишна дневна пазарна капитализация €/000 91,541 82,388 110,808 105,814 85,958
Стойност на групата (EV) €/000 120,217 165,204 200,160 210,242 194,379
EV/Норм. EBITDA мултипликатор 7.79x 8.22x 8.51x 11.61x 9.53x
Съотношение Цена – Доходност на акция (P/E) 12.17x 37.72x 10.78x 29.64x 37.19x
Съотношение Пазарна стойност – Собствен капитал (M/B) 1.42x 0.76x 1.03x 0.93x 0.76x
Нетен дълг €/000 28,815 82,150 88,656 96,796 101,088
Капиталови/инвестиционни разходи (CAPEX) €/000 5,048 9,274 10,020 13,115 10,964
Активи придобити чрез бизнес комбинации €/000 4,100 6,500
Съотношение Нетен дълг – EBITDA 1.87x 4.09x 3.77x 5.34x 4.95x
2023 към база 2012 Еволюция % 2023 vs 2022 2023 vs 2022 %
94 731 91.6% 2 210 1.1%
(5 209) (69.3%) (1 259) (35.3%)
n.a. n.a. 115 (100%)
(5 209) (69.3%) (1 374) (37.3%)
4 765 30.9% 2 339 13.1%
196 100% (50) (20.4%)
4 961 32.1% 2 289 12.6%
(6.1%) n.a. (0.7%) n.a.
(4.6%) n.a. 1.1% n.a.
(0.30) (11.9%) (0.51) (18.8%)
(0.15) (71.2%) 0.03 (35.3%)
(5 583) (6.1%) (19 856) (18.8%)
74 162 61.7% (15 863) (7.5%)
1.74x 22.4% (2.08x) (17.9%)
25.02x >100% (7.55x) 25.5%
(0.66x) (46.5%) (0.17x) (18.6%)
72 272 >100% 4 292 4.4%
5 916 >100% (2 150) (16.4%)
n.a. n.a. (6 500) (100%)
3.09x >100% (0.39x) (7.3%)
(одитирана)
Описание Единици База 2012 2020 2021 2022 2023
Нормализирана EBITDA от продължаващи дейности €/000 15,441 20,089 23,527 18,113 20,402
Средногодишна дневна пазарна капитализация €/000 91,541 82,388 110,808 105,814 85,958
Нетен дълг €/000 28,815 82,150 88,656 96,796 101,088
Миноритарен интерес €/000 (140) 666 695 7,633 7,333
Стойност на групата (EV) €/000 120,217 165,204 200,160 210,242 194,379
EV/Норм. EBITDA мултипликатор 7.79x 8.22x 8.51x 11.61x 9.53x
2023 към база 2012 Еволюция % 2023 vs 2022 2023 vs 2022 %
4 961 32.1% 2 289 12.6%
(5 583) (6.1%) (19 856) (18.8%)
72 273 >100% 4 293 4.4%
7 473 >(100%) (300) (3.9%)
74 162 61.7% (15 863) (7.5%)
1.74x 22.4% (2.08x) (17.9%)
(одитирана)
Описание Единици База 2012 2020 2021 2022 2023
Средна цена на акция 2.50 2.11 2.84 2.72 2.21
Нетна печалба от продължаващи дейности (без ефект от изгодна покупка) €/000 7,520 2,184 10,283 3,685 2,311
Ефект от изгодна покупка €/000 (115)
Нетна печалба от продължаващи дейности €/000 7,520 2,184 10,283 3,570 2,311
Разпределен дивидент €/000 1,010 3,579 2,812 2,045
Доходност на единица акция от продължаващи дейности (EPS) 0.21 0.06 0.26 0.09 0.06
Дивидент на единица акция (DPS) 0.03 0.09 0.07 0.05
Покритие на дивидент 7.44 2.87 1.31 1.13
Съотношение Дивидент – Нетна печалба % 13.4% 34.8% 78.8% 88.5%
Съотношение Доходност – Цена на акция % 8.2% 2.7% 9.3% 3.4% 2.7%
Съотношение Дивидент – Цена на акция % 1.1% 3.2% 2.7% 2.4%
2023 към база 2012 Еволюция % 2023 vs 2022 2023 vs 2022 %
(0.30) (11.9%) (0.51) (18.8%)
(5 209) (69.3%) (1 374) (37.3%)
n.a. 115 (100%)
(5 209) (69.3%) (1 259) (35.3%)
1 035 >100% (767) (27.3%)
(0.15) (71.2%) (0.03) (35.3%)
0.02 90.0% (0.02) (27.3%)
(6.31) (84.8%) (0.18) (13.8%)
75.1% n.a. 9.7% 12.3%
(5.5%) n.a. (0.7%) (20.3%)
1.3% n.a. (0.3%) (10.5%)
(одитирана)
EBITDA и Нетна печалба
Описание Единици База 2012 2020 2021 2022 2023
Нетни продажби от продължаващи дейности €/000 103,457 156,236 191,124 195,978 198,188
Нетна печалба от продължаващи дейности (без ефект от изгодна покупка) €/000 7,520 2,184 10,283 3,685 2,311
Нормализирана EBITDA от продължаващи дейности €/000 15,441 20,089 23,527 18,113 20,402
Нетна печалба от продължаващи дейности (%) % 7.3% 1.4% 5.4% 1.9% 1.2%
Нормализирана EBITDA от продължаващи дейности (%) % 14.9% 12.9% 12.3% 9.2% 10.3%
2023 към база 2012 Еволюция % 2023 vs 2022 2023 vs 2022 %
94 731 91.6% 2 210 1.1%
(5 209) (69.3%) (1 374) (37.3%)
4 961 32.1% 2 289 12.6%
(6.1%) (83.96%) (0.7%) (37.98%)
(4.6%) (31.03%) 1.1% 11.38%
(одитирана)
НЕТЕН ДЪЛГ
Описание Единици База 2012 2020 2021 2022 2023
Краткосрочни заеми €/000 21,000 56,482 49,423 55,383 67,176
Дългосрочни заеми €/000 5,571 10,508 16,664 15,934 15,390
Лизинг €/000 1,273 971 874 1,986 2,176
Облигационен заем €/000 26,464 26,310 27,652 22,848
Факторинг €/000 2,315
Пари и парични еквиваленти €/000 1,343 12,275 4,614 4,160 6,502
Нетен дълг €/000 28,815 82,150 88,656 96,796 101,088
2023 към база 2012 Еволюция % 2023 vs 2022 2023 vs 2022 %
46 176 >100% 11 793 21.3%
9 820 >100% (544) (3.4%)
903 70.9% 190 9.5%
22 848 n.a. (4 804) (17.4%)
(2 315) (100.0%) 0 n.a.
5 159 >100% 2 342 56.3%
72 272 >100% 4 292 4.4%
(одитирана)
Описание Единици База 2012 2020 2021 2022 2023
EV/Норм. EBITDA мултипликатор 7.79x 8.22x 8.51x 11.61x 9.53x
Възвръщаемост на капитала (ROE) % 11.6% 2% 9.6% 3.1% 2.00%
Съотношение Цена – Доходност на акция (P/E) 12.17x 37.72x 10.78x 29.64x 37.19x
Съотношение Пазарна стойност – Собствен капитал (M/B) 1.42x 0.76x 1.03x 0.93x 0.76x
TTM Q3 2023 към база 2012 Еволюция % 2023 vs 2022 2023 vs 2022 %
1.74x 22.4% (2.08x) (17.9%)
(9.6%) n.a. (1.1%) n.a.
25.02x >100% 7.55x 25.5%
(0.66x) (46.5%) (0.17x) (18.6%)
(одитирана)