Представяне на акциите
BGN 2.98 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 12.07.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности
EUR 1 = BGN 1.9558

5-годишен бизнес план

Групата на Монбат има за цел да увеличи EBITDA за 5-годишния хоризонт, достигайки  45.524 млн. евро от съществуващите бизнес операции. Така предвижданият интензивен растеж ще бъде постигнат чрез два паралелни способа, а именно:

2024-2028 Пет години растеж

ОСНОВЕН БИЗНЕС – ОРГАНИЧЕН РЪСТЕдиници2022 Actual2023 Actual2024 B2025 B2026 B2027 B2028 B
Обеми
Реализирани батерии – Монбатбр.2,649,0402,747,0823,039,6433,300,0613,514,8363,717,6203,934,876
Реализирани Батерии – Нурбр.222,000353,941442,045543,733663,395800,441948,546
Реализирани обеми общо за Групатабр.2,871,0403,101,0233,481,6883,843,7944,178,2314,518,0614,883,422
% растеж в обемите%8.0%12.3%10.4%8.7%8.1%8.1%
Олово и Оловни сплави – Вътрешно-групова консумацияMT39,95637,03340,35244,22444,32244,43744,571
Олово и Оловни сплави – Продажби към трети страниMT3,5915,6487,65410,24710,24710,24710,247
Олово и Оловни сплави – Сплави богати на антимониеви и калайMT9461,16768686868
Консолидирани Приходи от продължаваща дейностЕвро ‘000195,978198,333215,918235,157254,713274,951295,843
Консолидирана брутна печалба от продължаваща дейност (без амортизационни отчисления)Евро ‘00041,46644,91750,73958,28765,18071,04776,879
Консолидирана печалба от продължаваща дейност%21.2%22.6%23.5%24.8%25.6%25.8%26.0%
Консолидирана EBITDA от продължаваща дейностЕвро ‘00017,86720,38724,11430,15936,05340,82545,524
Нормализации свързани с обезценка на финансови активи/пасиви и провизия за сепараторЕвро ‘000246
Консолидирана нормализирана EBITDA от продължаваща дейностЕвро ‘00018,11320,38724,11430,15936,05340,82545,524
Консолидирана нормализирана EBITDA от продължаваща дейност%9.2%10.3%11.2%12.8%14.2%14.8%15.4%
Органичен ръст на консолидираната нормализирана EBITDA от продължаваща дейност%14%18%25%20%13%12%

Фактори, влияещи на резултатите

Бюджетът на основната дейност се базира на следните водещи фактори:

Приложения