Представяне на акциите
BGN 2.84 -1.39 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 19.06.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности
EUR 1 = BGN 1.9558

Център – финансови резултати

 • Годишни и междинни финансови резултати
 • Месечни резултати
 • Ден на инвеститорите
Show filters Hide filters
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012

Първо тримесечие

30/05/2024
Декларация
Декларация
doc 44,50 KB Download
30/05/2024
Допълнителна информация
Допълнителна информация
doc 105,50 KB Download
30/05/2024
Вътрешна информация
Приложение 4 от Наредба 2
doc 130,50 KB Download
30/05/2024
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 177,46 KB Download
30/05/2024
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
doc 521,50 KB Download
30/05/2024
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
doc 248,01 KB Download

Годишни резултати

31/12/2023
Финансов отчет
КФН Отчет
xls 573,50 KB Download
31/12/2023
Финансов отчет
Одитиран консолидиран ГФО
zip 6,62 MB Download

Четвърто тримесечие

31/12/2023
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 611,84 KB Download
31/12/2023
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 690,29 KB Download
31/12/2023
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 180,43 KB Download
31/12/2023
Вътрешна информация
Приложение 4 от Наредба 2
pdf 172,32 KB Download
31/12/2023
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 152,80 KB Download
31/12/2023
Декларация
Декларация
pdf 88,84 KB Download

Трето тримесечие

29/11/2023
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 577,29 KB Download
29/11/2023
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 175,75 KB Download
29/11/2023
Вътрешна информация
Приложение 4 от Наредба 2
pdf 170,29 KB Download
29/11/2023
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 666,74 KB Download
29/11/2023
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 157,48 KB Download
29/11/2023
Декларация
Декларация
pdf 92,36 KB Download

Второ тримесечие

29/08/2023
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 661,98 KB Download
29/08/2023
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 175,41 KB Download
29/08/2023
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 152,12 KB Download
29/08/2023
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 565,03 KB Download
29/08/2023
Декларация
Декларация
pdf 94,12 KB Download
29/08/2023
Вътрешна информация
Приложение 4 от Наредба 2
pdf 171,83 KB Download

Първо тримесечие

30/05/2023
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 535,50 KB Download
30/05/2023
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 151,62 KB Download
30/05/2023
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 550,32 KB Download
30/05/2023
Декларация
Декларация
pdf 92,27 KB Download
30/05/2023
Вътрешна информация
Приложение 4 от Наредба 2
pdf 171,74 KB Download
30/05/2023
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 640,05 KB Download

Годишни резултати

31/12/2022
Финансов отчет
Одитиран консолидиран ГФО
zip 17,46 MB Download

Четвърто тримесечие

29/12/2022
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 580,92 KB Download
29/12/2022
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 549,00 KB Download
29/12/2022
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 163,31 KB Download
29/12/2022
Декларация
Декларация
pdf 89,12 KB Download
29/12/2022
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 725,41 KB Download
29/12/2022
Вътрешна информация
Приложение 4 от Наредба 2
pdf 171,26 KB Download

Трето тримесечие

29/11/2022
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 536,50 KB Download
29/11/2022
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 791,07 KB Download
29/11/2022
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 164,37 KB Download
29/11/2022
Декларация
Декларация
pdf 103,46 KB Download
29/11/2022
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 569,68 KB Download
29/11/2022
Вътрешна информация
Приложение 4 от Наредба 2
pdf 170,50 KB Download

Второ тримесечие

29/08/2022
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 167,10 KB Download
29/08/2022
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 161,94 KB Download
29/08/2022
Декларация
Декларация
pdf 105,98 KB Download
29/08/2022
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 659,93 KB Download
29/08/2022
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 564,14 KB Download
29/08/2022
Вътрешна информация
Приложение 4 от Наредба 2
pdf 168,35 KB Download

Първо тримесечие

30/05/2022
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 194,84 KB Download
30/05/2022
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 147,25 KB Download
30/05/2022
Вътрешна информация
Приложение 4 от Наредба 2
pdf 171,05 KB Download
30/05/2022
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 503,91 KB Download
30/05/2022
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 576,38 KB Download

Годишни резултати

31/12/2021
Финансов отчет
Одитиран консолидиран ГФО
zip 7,07 MB Download
31/12/2021
Одиторски доклад
Доклад на независимия одитор
pdf 787,29 KB Download
31/12/2021
Финансов отчет
Одитиран консолидиран ГФО (с Viewer)
html 34,03 MB Download

Четвърто тримесечие

31/12/2021
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 194,53 KB Download
31/12/2021
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 327,49 KB Download
31/12/2021
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 142,62 KB Download
31/12/2021
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 145,71 KB Download
31/12/2021
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 534,73 KB Download
31/12/2021
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността

Трето тримесечие

29/11/2021
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 185,50 KB Download
29/11/2021
Допълнителна информация
Допълнителна информация
29/11/2021
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 213,13 KB Download
29/11/2021
Декларация
Декларация
pdf 104,06 KB Download
29/11/2021
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 289,25 KB Download
29/11/2021
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 504,08 KB Download
29/11/2021
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 833,43 KB Download

Второ тримесечие

30/08/2021
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 188,24 KB Download
30/08/2021
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 141,44 KB Download
30/08/2021
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 211,80 KB Download
30/08/2021
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 254,27 KB Download
30/08/2021
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 737,58 KB Download
30/08/2021
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 496,25 KB Download

Първо тримесечие

31/05/2021
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 178,74 KB Download
31/05/2021
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 141,02 KB Download
31/05/2021
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 166,75 KB Download
31/05/2021
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 205,73 KB Download
31/05/2021
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 490,08 KB Download
31/05/2021
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 624,88 KB Download

Годишни резултати

31/12/2020
Доклад на СД
Годишен консолидиран доклад
pdf 2,42 MB Download
31/12/2020
Финансов отчет
Финансов отчет
xlsx 187,75 KB Download
31/12/2020
Одиторски доклад
Доклад на независимия одитор
pdf 356,47 KB Download
31/12/2020
Декларация
Консолидирана нефинансова декларация
pdf 507,10 KB Download
31/12/2020
Декларация
Декларация за корпоративно управление
pdf 211,42 KB Download
31/12/2020
Финансов отчет
Консолидиран отчет за финансовото състояние
pdf 333,93 KB Download
31/12/2020
Финансов отчет
Пояснения към годишния финансов отчет
pdf 1,30 MB Download

Четвърто тримесечие

31/12/2020
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 188,73 KB Download
31/12/2020
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 146,48 KB Download
31/12/2020
Декларация
Декларация
pdf 102,65 KB Download
31/12/2020
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 471,25 KB Download
31/12/2020
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 212,34 KB Download
31/12/2020
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 545,66 KB Download
31/12/2020
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 1 010,38 KB Download

Трето тримесечие

30/11/2020
Декларация
Декларация
pdf 103,72 KB Download
30/11/2020
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 209,81 KB Download
30/11/2020
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 395,57 KB Download
30/11/2020
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 188,52 KB Download
30/11/2020
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 144,50 KB Download
30/11/2020
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 546,12 KB Download
30/11/2020
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 894,95 KB Download

Второ тримесечие

30/09/2020
Декларация
Декларация
pdf 106,62 KB Download
30/09/2020
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 143,37 KB Download
30/09/2020
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 207,85 KB Download
30/09/2020
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 243,18 KB Download
30/09/2020
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 165,46 KB Download
30/09/2020
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 650,90 KB Download
30/09/2020
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 540,38 KB Download

Първо тримесечие

30/09/2020
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 168,84 KB Download
30/09/2020
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 143,20 KB Download
30/09/2020
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 205,47 KB Download
30/09/2020
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 579,78 KB Download
30/09/2020
Декларация
Декларация
pdf 103,75 KB Download
30/09/2020
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 538,19 KB Download
30/09/2020
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 177,36 KB Download

Годишни резултати

31/12/2019
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 165,95 KB Download
31/12/2019
Одиторски доклад
Консолидиран Одиторски доклад
pdf 1,14 MB Download
31/12/2019
Доклад на СД
Консолидиран доклад на СД
pdf 3,81 MB Download
31/12/2019
Финансов отчет
Консолидиран Финансов отчет
pdf 556,42 KB Download
31/12/2019
Финансов отчет
Консолидиран Финансов отчет
pdf 3,83 MB Download

Четвърто тримесечие

31/12/2019
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 221,46 KB Download
31/12/2019
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 181,46 KB Download
31/12/2019
Декларация
Декларация
pdf 104,41 KB Download
31/12/2019
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 147,23 KB Download
31/12/2019
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 331,87 KB Download
31/12/2019
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 531,97 KB Download
31/12/2019
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 791,88 KB Download

Трето тримесечие

29/11/2019
Допълнителна информация
Допълнителна информация
doc 91,00 KB Download
29/11/2019
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
doc 130,50 KB Download
29/11/2019
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 180,59 KB Download
29/11/2019
Декларация
Декларация
doc 29,00 KB Download
29/11/2019
Вътрешна информация
Вътрешна информация
doc 248,50 KB Download
29/11/2019
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
doc 1,46 MB Download
29/11/2019
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
doc 163,65 KB Download

Второ тримесечие

29/08/2019
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 167,16 KB Download
29/08/2019
Допълнителна информация
Допълнителна информация
doc 91,50 KB Download
29/08/2019
Декларация
Декларация
doc 29,00 KB Download
29/08/2019
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
doc 114,50 KB Download
29/08/2019
Вътрешна информация
Вътрешна информация
doc 164,00 KB Download
29/08/2019
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
doc 159,07 KB Download
29/08/2019
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
doc 1,29 MB Download

Първо тримесечие

31/03/2019
Допълнителна информация
Допълнителна информация
doc 89,50 KB Download
31/03/2019
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 185,34 KB Download
31/03/2019
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
doc 1,24 MB Download
31/03/2019
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
doc 105,00 KB Download
31/03/2019
Вътрешна информация
Вътрешна информация
doc 105,00 KB Download
31/03/2019
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
doc 154,24 KB Download

Годишни резултати

31/12/2018
Доклад на СД
Консолидиран Доклад на СД
pdf 1,40 MB Download
31/12/2018
Декларация
Консолидирана декларация за корпоративно управление
pdf 287,98 KB Download
31/12/2018
Декларация
Декларация
pdf 430,92 KB Download
31/12/2018
Финансов отчет
Консолидиран Финансов отчет
doc 363,27 KB Download
31/12/2018
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 183,29 KB Download
31/12/2018
Одиторски доклад
Консолидиран Одиторски доклад
pdf 369,10 KB Download
31/12/2018
Декларация
Декларация
pdf 123,40 KB Download
31/12/2018
Финансов отчет
Консолидиран Финансов отчет
pdf 323,22 KB Download

Четвърто тримесечие

31/12/2018
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 217,51 KB Download
31/12/2018
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 719,58 KB Download
31/12/2018
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
doc 207,07 KB Download
31/12/2018
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 234,42 KB Download
31/12/2018
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 365,18 KB Download
31/12/2018
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 183,19 KB Download

Трето тримесечие

30/11/2018
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
doc 147,94 KB Download
29/11/2018
Допълнителна информация
Допълнителна информация
doc 95,50 KB Download
29/11/2018
Декларация
Декларация
doc 50,50 KB Download
29/11/2018
Финансов отчет
Междинен консолидиран доклад за дейността
doc 1,52 MB Download
29/11/2018
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
doc 121,00 KB Download
29/11/2018
Вътрешна информация
Вътрешна информация
doc 221,50 KB Download
29/11/2018
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 195,33 KB Download

Второ тримесечие

29/08/2018
Допълнителна информация
Допълнителна информация
doc 95,00 KB Download
29/08/2018
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
doc 1,39 MB Download
29/08/2018
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
doc 110,00 KB Download
29/08/2018
Вътрешна информация
Вътрешна информация
doc 172,50 KB Download
29/08/2018
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 196,13 KB Download
29/08/2018
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран отчет
doc 147,90 KB Download
29/08/2018
Допълнителна информация
Отчет за облигации
pdf 321,25 KB Download

Първо тримесечие

31/03/2018
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
doc 1,30 MB Download
31/03/2018
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
doc 139,88 KB Download
31/03/2018
Вътрешна информация
Вътрешна информация
doc 132,50 KB Download
31/03/2018
Допълнителна информация
Допълнителна информация
doc 93,50 KB Download
31/03/2018
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
doc 116,00 KB Download
31/03/2018
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 194,88 KB Download
31/03/2018
Декларация
Декларация
doc 40,00 KB Download

Годишни резултати

31/12/2017
Доклад на СД
Консолидиран Доклад на СД
pdf 1,75 MB Download
31/12/2017
Декларация
Консолидирана декларация за корпоративно управление
pdf 666,85 KB Download
31/12/2017
Финансов отчет
Консолидиран Финансов отчет
31/12/2017
Оповестяване
Оповестяване
pdf 2,27 MB Download
31/12/2017
Одиторски доклад
Консолидиран Одиторски доклад
pdf 293,37 KB Download
31/12/2017
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 195,52 KB Download
31/12/2017
Декларация
Консолидирана декларация
pdf 822,97 KB Download

Четвърто тримесечие

31/12/2017
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 1,06 MB Download
31/12/2017
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 584,50 KB Download
31/12/2017
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 538,73 KB Download
31/12/2017
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 580,67 KB Download
31/12/2017
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 238,75 KB Download
31/12/2017
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 237,98 KB Download
31/12/2017
Декларация
Декларация
pdf 213,28 KB Download

Трето тримесечие

30/09/2017
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 445,28 KB Download
30/09/2017
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 1,18 MB Download
30/09/2017
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 397,35 KB Download
30/09/2017
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 487,85 KB Download
30/09/2017
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 1,18 MB Download
30/09/2017
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 595,50 KB Download

Второ тримесечие

30/06/2017
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 436,77 KB Download
30/06/2017
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 1,45 MB Download
30/06/2017
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 398,99 KB Download
30/06/2017
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 447,61 KB Download
30/06/2017
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 514,38 KB Download
30/06/2017
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 589,50 KB Download

Първо тримесечие

31/03/2017
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 432,94 KB Download
31/03/2017
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 396,47 KB Download
31/03/2017
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 408,53 KB Download
31/03/2017
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
31/03/2017
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 584,00 KB Download
31/03/2017
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 1,15 MB Download

Годишни резултати

31/12/2016
Доклад на СД
Консолидиран Доклад на СД
pdf 1,06 MB Download
31/12/2016
Декларация
Консолидирана декларация за корпоративно управление
pdf 401,30 KB Download
31/12/2016
Оповестяване
Оповестяване
pdf 451,88 KB Download
31/12/2016
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xlsx 197,71 KB Download
31/12/2016
Одиторски доклад
Консолидиран Одиторски доклад
pdf 456,65 KB Download
31/12/2016
Финансов отчет
Консолидиран Финансов отчет
pdf 366,21 KB Download

Четвърто тримесечие

31/12/2016
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 386,13 KB Download
31/12/2016
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 1,46 MB Download
31/12/2016
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 387,75 KB Download
31/12/2016
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 573,27 KB Download
31/12/2016
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 582,51 KB Download
31/12/2016
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 597,00 KB Download

Трето тримесечие

30/09/2016
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 443,43 KB Download
30/09/2016
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 920,53 KB Download
30/09/2016
Регулирана информация
Приложение 9 от Наредба 2
pdf 368,44 KB Download
30/09/2016
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 510,41 KB Download
30/09/2016
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 577,79 KB Download

Второ тримесечие

30/06/2016
Декларация
Декларация
pdf 354,25 KB Download
30/06/2016
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 895,06 KB Download
30/06/2016
Допълнителна информация
Допълнителна информация
pdf 404,03 KB Download
30/06/2016
Вътрешна информация
Вътрешна информация
pdf 422,62 KB Download

Първо тримесечие

31/03/2016
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 261,00 KB Download
31/03/2016
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 550,31 KB Download

Годишни резултати

31/12/2015
Доклад на СД
Консолидиран Доклад на СД
pdf 1,18 MB Download
31/12/2015
Одиторски доклад
Консолидиран Одиторски доклад
pdf 126,79 KB Download
31/12/2015
Финансов отчет
Консолидиран Финансов отчет
pdf 2,88 MB Download
31/12/2015
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 263,50 KB Download
31/12/2015
Финансов отчет
Консолидиран Финансов отчет
pdf 2,88 MB Download

Четвърто тримесечие

31/12/2015
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 783,98 KB Download
31/12/2015
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 261,00 KB Download
31/12/2015
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 881,65 KB Download

Трето тримесечие

30/09/2015
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 866,04 KB Download
30/09/2015
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 260,50 KB Download
30/09/2015
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 755,16 KB Download

Второ тримесечие

30/06/2015
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 819,07 KB Download
30/06/2015
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 261,00 KB Download
30/06/2015
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 838,55 KB Download

Първо тримесечие

31/03/2015
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 776,48 KB Download
31/03/2015
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 572,98 KB Download
31/03/2015
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 261,50 KB Download

Годишни резултати

31/12/2014
Доклад на СД
Консолидиран Доклад на СД
pdf 1 003,37 KB Download
31/12/2014
Одиторски доклад
Консолидиран Одиторски доклад
pdf 181,37 KB Download
31/12/2014
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 260,00 KB Download
31/12/2014
Финансов отчет
Консолидиран Финансов отчет
pdf 1 003,43 KB Download

Четвърто тримесечие

31/12/2014
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 906,57 KB Download
31/12/2014
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 510,13 KB Download
31/12/2014
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 260,50 KB Download

Трето тримесечие

30/09/2014
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 908,68 KB Download
30/09/2014
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 599,71 KB Download
30/09/2014
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 248,50 KB Download

Второ тримесечие

30/06/2014
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 839,41 KB Download
30/06/2014
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 503,38 KB Download
30/06/2014
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 248,50 KB Download

Първо тримесечие

31/03/2014
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 788,47 KB Download
31/03/2014
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 247,50 KB Download
31/03/2014
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 493,84 KB Download

Годишни резултати

31/12/2013
Одиторски доклад
Консолидиран Одиторски доклад
pdf 323,93 KB Download
31/12/2013
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 260,00 KB Download
31/12/2013
Финансов отчет
Консолидиран Финансов отчет
pdf 834,88 KB Download
31/12/2013
Доклад на СД
Консолидиран Доклад на СД
pdf 836,53 KB Download

Четвърто тримесечие

31/12/2013
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 1,11 MB Download
31/12/2013
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 248,50 KB Download
31/10/2013
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 515,93 KB Download

Трето тримесечие

30/09/2013
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 431,85 KB Download
30/09/2013
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 248,50 KB Download

Второ тримесечие

30/06/2013
Декларация
Декларация
pdf 350,23 KB Download
30/06/2013
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 374,01 KB Download
30/06/2013
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 248,50 KB Download
30/06/2013
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 476,63 KB Download

Първо тримесечие

31/03/2013
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 680,61 KB Download
31/03/2013
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 248,00 KB Download
31/03/2013
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 467,25 KB Download

Годишни резултати

31/12/2012
Доклад на СД
Консолидиран Доклад на СД
pdf 1,02 MB Download
31/12/2012
Одиторски доклад
Консолидиран Одиторски доклад
pdf 1,44 MB Download
31/12/2012
Финансов отчет
Консолидиран Финансов отчет
pdf 1,46 MB Download
31/12/2012
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 260,00 KB Download
31/12/2012
Финансов отчет
Консолидиран Финансов отчет
pdf 1,46 MB Download

Четвърто тримесечие

31/12/2012
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 1,01 MB Download
31/12/2012
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 249,00 KB Download
31/12/2012
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 616,81 KB Download

Трето тримесечие

30/09/2012
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 818,07 KB Download
30/09/2012
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 249,00 KB Download
30/09/2012
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 551,26 KB Download

Второ тримесечие

30/06/2012
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 819,34 KB Download
30/06/2012
Финансов отчет
Финансов отчет КФН
xls 248,50 KB Download
30/06/2012
Финансов отчет
Междинен консолидиран отчет
pdf 563,71 KB Download

Първо тримесечие

31/03/2012
Междинен доклад за дейността
Междинен консолидиран доклад за дейността
pdf 538,73 KB Download
31/03/2012
Декларация
Декларация
pdf 80,43 KB Download
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012

Други

26/07/2022
Месечен резултат
Юни
25/03/2022
Месечен резултат
Февруари
01/03/2022
Месечен резултат
Януари

Други

29/12/2021
Месечен резултат
Ноември
25/11/2021
Месечен резултат
Октомври
26/10/2021
Месечен резултат
Септември
27/09/2021
Месечен резултат
Август
25/08/2021
Месечен резултат
Юли
26/07/2021
Месечен резултат
Юни
29/06/2021
Месечен резултат
Май
27/05/2021
Месечен резултат
Април
29/04/2021
Месечен резултат
Март
26/03/2021
Месечен резултат
Февруари
04/03/2021
Месечен резултат
Януари

Други

30/12/2020
Месечен резултат
Ноември
26/11/2020
Месечен резултат
Октомври
27/10/2020
Месечен резултат
Септември
25/09/2020
Месечен резултат
Август
04/09/2020
Месечен резултат
Юли
03/08/2020
Месечен резултат
Юни
29/06/2020
Месечен резултат
Май
26/05/2020
Месечен резултат
Април
27/04/2020
Месечен резултат
Март
25/03/2020
Месечен резултат
Февруари
24/02/2020
Месечен резултат
Януари
27/01/2020
Месечен резултат
Декември
doc 60,50 KB Download

Други

27/12/2019
Месечен резултат
Ноември
doc 62,50 KB Download
25/11/2019
Месечен резултат
Октомври
28/10/2019
Месечен резултат
Септември
25/09/2019
Месечен резултат
Август
doc 64,50 KB Download
26/08/2019
Месечен резултат
Юли
doc 59,50 KB Download
25/07/2019
Месечен резултат
Юни
doc 61,00 KB Download
25/06/2019
Месечен резултат
Май
doc 54,50 KB Download
27/05/2019
Месечен резултат
Април
pdf 129,59 KB Download
25/04/2019
Месечен резултат
Март
pdf 129,50 KB Download
25/03/2019
Месечен резултат
Февруари
pdf 129,95 KB Download
25/02/2019
Месечен резултат
Януари
pdf 128,28 KB Download
25/01/2019
Месечен резултат
Декември

Други

27/12/2018
Месечен резултат
Ноември
doc 59,50 KB Download
26/11/2018
Месечен резултат
Октомври
doc 60,00 KB Download
25/10/2018
Месечен резултат
Септември
doc 60,00 KB Download
26/09/2018
Месечен резултат
Август
doc 59,50 KB Download
27/08/2018
Месечен резултат
Юли
25/07/2018
Месечен резултат
Юни
doc 58,00 KB Download
25/06/2018
Месечен резултат
Май
doc 54,50 KB Download
25/05/2018
Месечен резултат
Април
doc 54,00 KB Download
25/04/2018
Месечен резултат
Март
doc 53,50 KB Download
26/03/2018
Месечен резултат
Февруари
pdf 150,74 KB Download
26/02/2018
Месечен резултат
Януари
pdf 201,39 KB Download
26/01/2018
Месечен резултат
Декември
pdf 129,71 KB Download

Други

22/12/2017
Месечен резултат
Ноември
27/11/2017
Месечен резултат
Октомври
pdf 213,43 KB Download
26/10/2017
Месечен резултат
Септември
25/09/2017
Месечен резултат
Август
25/08/2017
Месечен резултат
Юли
25/07/2017
Месечен резултат
Юни
26/06/2017
Месечен резултат
Май
25/05/2017
Месечен резултат
Април
25/04/2017
Месечен резултат
Март
27/03/2017
Месечен резултат
Февруари
27/02/2017
Месечен резултат
Януари
26/01/2017
Месечен резултат
Декември

Други

23/12/2016
Месечен резултат
Ноември
25/11/2016
Месечен резултат
Октомври
25/10/2016
Месечен резултат
Септември
27/09/2016
Месечен резултат
Август
25/08/2016
Месечен резултат
Юли
25/07/2016
Месечен резултат
Юни
26/06/2016
Месечен резултат
Май
25/05/2016
Месечен резултат
Април
25/04/2016
Месечен резултат
Март
25/03/2016
Месечен резултат
Февруари
25/02/2016
Месечен резултат
Януари
25/01/2016
Месечен резултат
Декември

Други

23/12/2015
Месечен резултат
Ноември
24/11/2015
Месечен резултат
Октомври
26/10/2015
Месечен резултат
Септември
25/08/2015
Месечен резултат
Юли
27/07/2015
Месечен резултат
Юни
25/06/2015
Месечен резултат
Май
25/05/2015
Месечен резултат
Април
25/04/2015
Месечен резултат
Март
03/03/2015
Месечен резултат
Февруари
25/02/2015
Месечен резултат
Януари
26/01/2015
Месечен резултат
Декември

Други

23/12/2014
Месечен резултат
Ноември
25/11/2014
Месечен резултат
Октомври
24/10/2014
Месечен резултат
Септември
24/09/2014
Месечен резултат
Август
25/08/2014
Месечен резултат
Юли
25/07/2014
Месечен резултат
Юни
24/06/2014
Месечен резултат
Май
26/05/2014
Месечен резултат
Април
25/04/2014
Месечен резултат
Март
24/03/2014
Месечен резултат
Февруари
24/02/2014
Месечен резултат
Януари
24/01/2014
Месечен резултат
Декември

Други

23/12/2013
Месечен резултат
Ноември
25/11/2013
Месечен резултат
Октомври
25/10/2013
Месечен резултат
Септември
25/09/2013
Месечен резултат
Август
23/08/2013
Месечен резултат
Юли
25/07/2013
Месечен резултат
Юни
25/04/2013
Месечен резултат
Март
25/03/2013
Месечен резултат
Февруари
26/02/2013
Месечен резултат
Януари
29/01/2013
Месечен резултат
Декември

Други

21/12/2012
Месечен резултат
Ноември
23/11/2012
Месечен резултат
Октомври
25/10/2012
Месечен резултат
Септември
25/09/2012
Месечен резултат
Август
27/08/2012
Месечен резултат
Юли
25/07/2012
Месечен резултат
Юни
26/06/2012
Месечен резултат
Май
27/05/2012
Месечен резултат
Април
25/04/2012
Месечен резултат
Март
26/03/2012
Месечен резултат
Февруари
24/02/2012
Месечен резултат
Януари
 • 2021
 • 2019
 • 2018
 • 2017

Други

09/11/2021
Ден на инвеститора
Инвеститорски ден 2021 – презентация
pdf 403,50 KB Download

Други

26/09/2019
Ден на инвеститора
Ден на инвеститорите 2019 – презентация
pdf 973,73 KB Download

Други

08/10/2018
Ден на инвеститора
Ден на инвеститорите 2018 – презентация
pdf 892,77 KB Download

Други

29/09/2017
Ден на инвеститора
Ден на инвеститорите и медиите 2017 – информация до медиите
pdf 155,89 KB Download
29/09/2017
Ден на инвеститора
Ден на инвеститорите и медиите 2017 – презентация
pdf 335,72 KB Download