Център - финансови резултати

2020

Четвърто тримесечие

02.03.2020
Допълнителна информация
02.03.2020
Регулирана информация
02.03.2020
Декларация
02.03.2020
Вътрешна информация
02.03.2020
Финансов отчет
2019

Четвърто тримесечие

31.12.2019
Финансов отчет
31.12.2019
Вътрешна информация
31.12.2019
Допълнителна информация
31.12.2019
Междинен доклад за дейността
31.12.2019
Финансов отчет
31.12.2019
Регулирана информация
31.12.2019
Декларация
01.03.2019
Регулирана информация
01.03.2019
Финансов отчет
01.03.2019
Допълнителна информация
01.03.2019
Вътрешна информация

Годишни резултати

31.12.2019
Финансов отчет
31.12.2019
Одиторски доклад
31.12.2019
Допълнителна информация

Трето тримесечие

29.11.2019
Допълнителна информация
29.11.2019
Финансов отчет
29.11.2019
Вътрешна информация
29.11.2019
Регулирана информация
29.11.2019
Декларация
30.10.2019
Допълнителна информация
30.10.2019
Междинен доклад за дейността
30.10.2019
Вътрешна информация
30.10.2019
Финансов отчет
30.10.2019
Декларация
30.10.2019
Регулирана информация
30.10.2019
Финансов отчет

Второ тримесечие

29.08.2019
Финансов отчет
29.08.2019
Декларация
29.08.2019
Вътрешна информация
29.08.2019
Допълнителна информация
29.08.2019
Регулирана информация
30.06.2019
Финансов отчет
30.06.2019
Регулирана информация
30.06.2019
Вътрешна информация
30.06.2019
Финансов отчет
30.06.2019
Декларация
30.06.2019
Допълнителна информация
30.06.2019
Междинен доклад за дейността

Първо тримесечие

31.03.2019
Финансов отчет
31.03.2019
Вътрешна информация
31.03.2019
Междинен доклад за дейността
31.03.2019
Финансов отчет
31.03.2019
Финансов отчет
31.03.2019
Регулирана информация
31.03.2019
Допълнителна информация
31.03.2019
Вътрешна информация
31.03.2019
Регулирана информация
31.03.2019
Допълнителна информация
2018

Четвърто тримесечие

31.12.2018
Допълнителна информация
31.12.2018
Регулирана информация
31.12.2018
Финансов отчет
31.12.2018
Междинен доклад за дейността
31.12.2018
Вътрешна информация
31.12.2018
Финансов отчет

Годишни резултати

31.12.2018
Одиторски доклад
31.12.2018
Допълнителна информация
31.12.2018
Финансов отчет
31.12.2018
Декларация
31.12.2018
Доклад на СД
31.12.2018
Декларация
31.12.2018
Доклад на СД
31.12.2018
Финансов отчет
31.12.2018
Допълнителна информация
31.12.2018
Декларация
31.12.2018
Регулирана информация
31.12.2018
Декларация
31.12.2018
Финансов отчет
31.12.2018
Декларация

Трето тримесечие

29.11.2018
Допълнителна информация
29.11.2018
Вътрешна информация
29.11.2018
Декларация
29.11.2018
Регулирана информация
29.11.2018
Финансов отчет
30.10.2018
Междинен доклад за дейността
30.10.2018
Регулирана информация
30.10.2018
Допълнителна информация
30.10.2018
Финансов отчет
30.10.2018
Междинен доклад за дейността
30.10.2018
Вътрешна информация

Второ тримесечие

29.08.2018
Финансов отчет
29.08.2018
Допълнителна информация
29.08.2018
Вътрешна информация
29.08.2018
Междинен доклад за дейността
29.08.2018
Допълнителна информация
29.08.2018
Регулирана информация
30.07.2018
Междинен доклад за дейността
30.07.2018
Вътрешна информация
30.07.2018
Финансов отчет
30.07.2018
Допълнителна информация
30.07.2018
Регулирана информация
30.07.2018
Финансов отчет

Първо тримесечие

31.03.2018
Допълнителна информация
31.03.2018
Финансов отчет
31.03.2018
Вътрешна информация
31.03.2018
Регулирана информация
31.03.2018
Декларация
01.01.2018
Финансов отчет
01.01.2018
Междинен доклад за дейността
01.01.2018
Вътрешна информация
01.01.2018
Допълнителна информация
01.01.2018
Финансов отчет
01.01.2018
Регулирана информация
2017

Четвърто тримесечие

31.12.2017
Финансов отчет
31.12.2017
Допълнителна информация
31.12.2017
Регулирана информация
31.12.2017
Декларация
31.12.2017
Финансов отчет
31.12.2017
Финансов отчет
31.12.2017
Допълнителна информация
31.12.2017
Вътрешна информация
31.12.2017
Междинен доклад за дейността
31.12.2017
Регулирана информация
31.12.2017
Вътрешна информация
31.12.2017
Междинен доклад за дейността

Годишни резултати

31.12.2017
Финансов отчет
31.12.2017
Оповестяване
31.12.2017
Финансов отчет
31.12.2017
Финансов отчет
31.12.2017
Финансов отчет
31.12.2017
Одиторски доклад
31.12.2017
Доклад на СД

Трето тримесечие

30.09.2017
Финансов отчет
30.09.2017
Регулирана информация
30.09.2017
Вътрешна информация
30.09.2017
Допълнителна информация
30.09.2017
Регулирана информация
30.09.2017
Допълнителна информация
30.09.2017
Вътрешна информация
30.09.2017
Междинен доклад за дейността
30.09.2017
Финансов отчет
30.09.2017
Финансов отчет

Второ тримесечие

30.06.2017
Междинен доклад за дейността
30.06.2017
Допълнителна информация
30.06.2017
Финансов отчет
30.06.2017
Допълнителна информация
30.06.2017
Финансов отчет
30.06.2017
Регулирана информация
30.06.2017
Вътрешна информация
30.06.2017
Регулирана информация
30.06.2017
Декларация
30.06.2017
Финансов отчет
30.06.2017
Вътрешна информация

Първо тримесечие

31.03.2017
Финансов отчет
31.03.2017
Регулирана информация
31.03.2017
Междинен доклад за дейността
31.03.2017
Финансов отчет
31.03.2017
Допълнителна информация
31.03.2017
Регулирана информация
31.03.2017
Вътрешна информация
31.03.2017
Допълнителна информация
31.03.2017
Финансов отчет
31.03.2017
Вътрешна информация
2016

Четвърто тримесечие

31.12.2016
Допълнителна информация
31.12.2016
Допълнителна информация
31.12.2016
Вътрешна информация
31.12.2016
Финансов отчет
31.12.2016
Регулирана информация
31.12.2016
Декларация
31.12.2016
Финансов отчет
31.12.2016
Финансов отчет
31.12.2016
Вътрешна информация
31.12.2016
Регулирана информация
31.12.2016
Междинен доклад за дейността

Годишни резултати

31.12.2016
Доклад на СД
31.12.2016
Одиторски доклад
31.12.2016
Финансов отчет
31.12.2016
Декларация
31.12.2016
Финансов отчет
31.12.2016
Финансов отчет
31.12.2016
Оповестяване

Трето тримесечие

30.09.2016
Вътрешна информация
30.09.2016
Финансов отчет
30.09.2016
Допълнителна информация
30.09.2016
Регулирана информация
30.09.2016
Допълнителна информация
30.09.2016
Регулирана информация
30.09.2016
Междинен доклад за дейността
30.09.2016
Вътрешна информация

Второ тримесечие

30.06.2016
Финансов отчет
30.06.2016
Междинен доклад за дейността
30.06.2016
Вътрешна информация
30.06.2016
Регулирана информация
30.06.2016
Декларация
30.06.2016
Допълнителна информация
30.06.2016
Финансов отчет
30.06.2016
Допълнителна информация

Първо тримесечие

31.03.2016
Финансов отчет
31.03.2016
Допълнителна информация
31.03.2016
Финансов отчет
31.03.2016
Междинен доклад за дейността
31.03.2016
Финансов отчет
31.03.2016
Регулирана информация
2015

Четвърто тримесечие

31.12.2015
Финансов отчет
31.12.2015
Допълнителна информация
31.12.2015
Финансов отчет
31.12.2015
Междинен доклад за дейността
31.12.2015
Финансов отчет
31.12.2015
Регулирана информация

Годишни резултати

31.12.2015
Одиторски доклад
31.12.2015
Декларация
31.12.2015
Доклад на СД
31.12.2015
Финансов отчет
31.12.2015
Финансов отчет
31.12.2015
Регулирана информация
31.12.2015
Финансов отчет
31.12.2015
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2015
Финансов отчет
30.09.2015
Допълнителна информация
30.09.2015
Финансов отчет
30.09.2015
Финансов отчет
30.09.2015
Междинен доклад за дейността

Резултати

30.09.2015
Регулирана информация

Второ тримесечие

30.06.2015
Финансов отчет
30.06.2015
Регулирана информация
30.06.2015
Финансов отчет
30.06.2015
Финансов отчет
30.06.2015
Допълнителна информация

Първо тримесечие

31.03.2015
Допълнителна информация
31.03.2015
Регулирана информация
31.03.2015
Финансов отчет
31.03.2015
Финансов отчет
31.03.2015
Финансов отчет
31.03.2015
Междинен доклад за дейността
2014

Четвърто тримесечие

31.12.2014
Допълнителна информация
31.12.2014
Финансов отчет
31.12.2014
Финансов отчет
31.12.2014
Декларация
31.12.2014
Междинен доклад за дейността
31.12.2014
Финансов отчет
31.12.2014
Регулирана информация

Годишни резултати

31.12.2014
Одиторски доклад
31.12.2014
Доклад на СД
31.12.2014
Финансов отчет
31.12.2014
Финансов отчет
31.12.2014
Финансов отчет
31.12.2014
Регулирана информация
31.12.2014
Декларация
31.12.2014
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2014
Финансов отчет
30.09.2014
Регулирана информация
30.09.2014
Допълнителна информация
30.09.2014
Финансов отчет
30.09.2014
Финансов отчет
30.09.2014
Декларация
30.09.2014
Междинен доклад за дейността

Второ тримесечие

30.06.2014
Финансов отчет
30.06.2014
Декларация
30.06.2014
Финансов отчет
30.06.2014
Регулирана информация
30.06.2014
Финансов отчет
30.06.2014
Междинен доклад за дейността
30.06.2014
Допълнителна информация

Първо тримесечие

31.03.2014
Регулирана информация
31.03.2014
Допълнителна информация
31.03.2014
Финансов отчет
31.03.2014
Декларация
31.03.2014
Междинен доклад за дейността
31.03.2014
Финансов отчет
31.03.2014
Финансов отчет
2013

Четвърто тримесечие

31.12.2013
Финансов отчет
31.12.2013
Финансов отчет
31.12.2013
Междинен доклад за дейността
31.12.2013
Допълнителна информация
31.12.2013
Финансов отчет
31.12.2013
Декларация
31.12.2013
Междинен доклад за дейността

Годишни резултати

31.12.2013
Одиторски доклад
31.12.2013
Доклад на СД
31.12.2013
Финансов отчет
31.12.2013
Декларация
31.12.2013
Регулирана информация
31.12.2013
Регулирана информация
31.12.2013
Финансов отчет
31.12.2013
Финансов отчет
31.12.2013
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2013
Финансов отчет
30.09.2013
Декларация
30.09.2013
Междинен доклад за дейността
30.09.2013
Финансов отчет
30.09.2013
Регулирана информация
30.09.2013
Допълнителна информация
30.09.2013
Финансов отчет

Второ тримесечие

30.06.2013
Финансов отчет
30.06.2013
Регулирана информация
30.06.2013
Допълнителна информация
30.06.2013
Финансов отчет
30.06.2013
Финансов отчет
30.06.2013
Декларация
30.06.2013
Междинен доклад за дейността
30.06.2013
Декларация

Първо тримесечие

31.03.2013
Финансов отчет
31.03.2013
Междинен доклад за дейността
31.03.2013
Финансов отчет
31.03.2013
Регулирана информация
31.03.2013
Допълнителна информация
31.03.2013
Финансов отчет
31.03.2013
Декларация
2012

Четвърто тримесечие

31.12.2012
Финансов отчет
31.12.2012
Декларация
31.12.2012
Междинен доклад за дейността
31.12.2012
Финансов отчет
31.12.2012
Финансов отчет
31.12.2012
Регулирана информация
31.12.2012
Допълнителна информация

Годишни резултати

31.12.2012
Финансов отчет
31.12.2012
Финансов отчет
31.12.2012
Декларация
31.12.2012
Регулирана информация
31.12.2012
Доклад на СД
31.12.2012
Финансов отчет
31.12.2012
Финансов отчет
31.12.2012
Одиторски доклад

Трето тримесечие

30.09.2012
Финансов отчет
30.09.2012
Регулирана информация
30.09.2012
Финансов отчет
30.09.2012
Допълнителна информация
30.09.2012
Финансов отчет
30.09.2012
Декларация
30.09.2012
Междинен доклад за дейността

Второ тримесечие

30.06.2012
Декларация
30.06.2012
Междинен доклад за дейността
30.06.2012
Финансов отчет
30.06.2012
Регулирана информация
30.06.2012
Допълнителна информация
30.06.2012
Финансов отчет
30.06.2012
Финансов отчет

Първо тримесечие

31.03.2012
Допълнителна информация
31.03.2012
Финансов отчет
31.03.2012
Финансов отчет
31.03.2012
Декларация
31.03.2012
Междинен доклад за дейността
31.03.2012
Декларация
31.03.2012
Регулирана информация