Център - финансови резултати

2023

Трето тримесечие

29.11.2023
Вътрешна информация
29.11.2023
Допълнителна информация
29.11.2023
Финансов отчет
29.11.2023
Декларация

Второ тримесечие

29.08.2023
Финансов отчет
29.08.2023
Вътрешна информация
29.08.2023
Допълнителна информация
29.08.2023
Декларация

Първо тримесечие

30.05.2023
Финансов отчет
30.05.2023
Допълнителна информация
30.05.2023
Декларация
30.05.2023
Вътрешна информация
2022

Годишни резултати

Четвърто тримесечие

29.12.2022
Финансов отчет
29.12.2022
Допълнителна информация
29.12.2022
Декларация
29.12.2022
Вътрешна информация

Трето тримесечие

29.11.2022
Вътрешна информация
29.11.2022
Декларация
29.11.2022
Допълнителна информация
29.11.2022
Финансов отчет

Второ тримесечие

29.08.2022
Допълнителна информация
29.08.2022
Вътрешна информация
29.08.2022
Финансов отчет
29.08.2022
Декларация

Първо тримесечие

30.05.2022
Допълнителна информация
30.05.2022
Финансов отчет
30.05.2022
Вътрешна информация
2021

Годишни резултати

Четвърто тримесечие

31.12.2021
Вътрешна информация
31.12.2021
Регулирана информация
31.12.2021
Финансов отчет
31.12.2021
Допълнителна информация

Трето тримесечие

29.11.2021
Допълнителна информация
29.11.2021
Декларация
29.11.2021
Финансов отчет
29.11.2021
Регулирана информация
29.11.2021
Вътрешна информация

Второ тримесечие

30.08.2021
Вътрешна информация
30.08.2021
Финансов отчет
30.08.2021
Регулирана информация
30.08.2021
Допълнителна информация

Първо тримесечие

31.05.2021
Вътрешна информация
31.05.2021
Допълнителна информация
31.05.2021
Регулирана информация
31.05.2021
Финансов отчет
2020

Годишни резултати

31.12.2020
Финансов отчет

Четвърто тримесечие

31.12.2020
Финансов отчет
31.12.2020
Декларация
31.12.2020
Регулирана информация
31.12.2020
Допълнителна информация
31.12.2020
Вътрешна информация

Трето тримесечие

30.11.2020
Финансов отчет
30.11.2020
Декларация
30.11.2020
Регулирана информация
30.11.2020
Вътрешна информация
30.11.2020
Допълнителна информация

Второ тримесечие

30.09.2020
Допълнителна информация
30.09.2020
Регулирана информация
30.09.2020
Финансов отчет
30.09.2020
Декларация
30.09.2020
Вътрешна информация

Първо тримесечие

30.09.2020
Регулирана информация
30.09.2020
Финансов отчет
30.09.2020
Декларация
30.09.2020
Допълнителна информация
30.09.2020
Вътрешна информация
2019

Годишни резултати

31.12.2019
Финансов отчет

Четвърто тримесечие

31.12.2019
Декларация
31.12.2019
Вътрешна информация
31.12.2019
Финансов отчет
31.12.2019
Допълнителна информация
31.12.2019
Регулирана информация

Трето тримесечие

29.11.2019
Регулирана информация
29.11.2019
Декларация
29.11.2019
Допълнителна информация
29.11.2019
Финансов отчет
29.11.2019
Вътрешна информация

Второ тримесечие

29.08.2019
Допълнителна информация
29.08.2019
Регулирана информация
29.08.2019
Финансов отчет
29.08.2019
Декларация
29.08.2019
Вътрешна информация

Първо тримесечие

31.03.2019
Допълнителна информация
31.03.2019
Вътрешна информация
31.03.2019
Финансов отчет
31.03.2019
Регулирана информация
2018

Годишни резултати

31.12.2018
Финансов отчет
31.12.2018
Декларация
31.12.2018
Декларация

Четвърто тримесечие

31.12.2018
Регулирана информация
31.12.2018
Финансов отчет
31.12.2018
Допълнителна информация
31.12.2018
Вътрешна информация

Трето тримесечие

29.11.2018
Декларация
29.11.2018
Регулирана информация
29.11.2018
Финансов отчет
29.11.2018
Допълнителна информация
29.11.2018
Вътрешна информация

Второ тримесечие

29.08.2018
Вътрешна информация
29.08.2018
Междинен доклад за дейността
29.08.2018
Допълнителна информация
29.08.2018
Регулирана информация
29.08.2018
Финансов отчет
29.08.2018
Допълнителна информация

Първо тримесечие

31.03.2018
Допълнителна информация
31.03.2018
Финансов отчет
31.03.2018
Вътрешна информация
31.03.2018
Регулирана информация
31.03.2018
Декларация
2017

Годишни резултати

31.12.2017
Оповестяване
31.12.2017
Финансов отчет

Четвърто тримесечие

31.12.2017
Декларация
31.12.2017
Финансов отчет
31.12.2017
Вътрешна информация
31.12.2017
Регулирана информация
31.12.2017
Междинен доклад за дейността
31.12.2017
Допълнителна информация

Трето тримесечие

30.09.2017
Финансов отчет
30.09.2017
Вътрешна информация
30.09.2017
Регулирана информация
30.09.2017
Допълнителна информация

Второ тримесечие

30.06.2017
Допълнителна информация
30.06.2017
Регулирана информация
30.06.2017
Финансов отчет
30.06.2017
Вътрешна информация

Първо тримесечие

31.03.2017
Финансов отчет
31.03.2017
Вътрешна информация
31.03.2017
Допълнителна информация
31.03.2017
Регулирана информация
2016

Годишни резултати

31.12.2016
Финансов отчет
31.12.2016
Оповестяване

Четвърто тримесечие

31.12.2016
Финансов отчет
31.12.2016
Допълнителна информация
31.12.2016
Вътрешна информация
31.12.2016
Регулирана информация

Трето тримесечие

30.09.2016
Регулирана информация
30.09.2016
Допълнителна информация
30.09.2016
Вътрешна информация

Второ тримесечие

30.06.2016
Допълнителна информация
30.06.2016
Вътрешна информация
30.06.2016
Декларация

Първо тримесечие

31.03.2016
Финансов отчет
2015

Годишни резултати

31.12.2015
Финансов отчет

Четвърто тримесечие

31.12.2015
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2015
Финансов отчет

Второ тримесечие

30.06.2015
Финансов отчет

Първо тримесечие

31.03.2015
Финансов отчет
2014

Годишни резултати

31.12.2014
Финансов отчет

Четвърто тримесечие

31.12.2014
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2014
Финансов отчет

Второ тримесечие

30.06.2014
Финансов отчет

Първо тримесечие

31.03.2014
Финансов отчет
2013

Годишни резултати

31.12.2013
Финансов отчет

Четвърто тримесечие

31.12.2013
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2013
Финансов отчет

Второ тримесечие

30.06.2013
Декларация
30.06.2013
Финансов отчет

Първо тримесечие

31.03.2013
Финансов отчет
2012

Годишни резултати

31.12.2012
Финансов отчет

Четвърто тримесечие

31.12.2012
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2012
Финансов отчет

Второ тримесечие

30.06.2012
Финансов отчет

Първо тримесечие

31.03.2012
Декларация