Представяне на акциите
BGN 3.18 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 17.05.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности
EUR 1 = BGN 1.9558

Информация за акции

 • Indicators
 • Series type
  • OHLC
  • Line
  • Candlestick
СъщностБройНачална дата за
плащане
Крайна дата за плащанеБрутна сума в леваПериод
28.06.2019BGN29.07.201929.10.20190.102018
25.06.2018BGN25.07.201825.10.20180.192017
26.06.2017BGN18.09.201718.12.20170.282016
27.06.2016BGN27.09.201627.12.20160.282015
25.06.2015BGN25.09.201528.12.20150.152014
30.06.2014BGN01.09.201401.12.20140.232012
26.06.2013BGN02.09.201302.12.20130.232012
25.06.2012BGN01.09.201201.12.20120.172011
27.06.2011BGN01.08.201101.11.20110.182010
28.06.2010BGN2009
29.06.2009BGN2008
16.05.2008BGN23.06.200823.09.20080.182007
16.05.2008 *BGN1 нова акция срещу една съществуваща2007
* Дивидент от акция

Начин на изплащане на дивидентите: На акционерите, чиито сметки за ценни книжа са в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентите ще се изплащат чрез клоновете на Уникредит Булбанк. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа са в регистър Б на Централен депозитар /под-сметки на клиента в инвестиционен посредник/, дивидентите ще се изплащат чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.

След изтичане на крайната дата за изплащане на дивидента, в рамките на 5-годишния давностен срок, всички акционери, които не са получили дивидентите си за съответната година, имат право да получат дивидентите си от дружеството или чрез банков превод след отправяне на изрично заявление, адресирано до дружеството на адреса на управление: бул. „Черни връх“ 32А, ет. 4, София 1407 или на факс: +359 29882413 или на електорен адрес: investorrelations@monbat.com След изтичане на 5-годишния давностен срок, дивиденти, които не са получени и не са били поискани, се отнасят във фонд „Резервен“ на дружеството.