Представяне на акциите
BGN 3.18 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 17.05.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности
EUR 1 = BGN 1.9558

Информация за облигации

Конвертируемите облигации са издадени на основание решение на Съвета на директорите(СД) на МОНБАТ АД, прието на заседание на СД от 10.10.2017г. Проспектът за първично публично предлагане на конвертируеми облигации от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН № 1459–E от 21.11.2017 г.

Данни за емисията
НаименованиеМонбат АД-София
Борсов код5MBA
ISIN код на емисиятаBG2100023170
Вид ценни книжаОблигации (корпоративни)
Брой ценни книжа28 015
Пазарна партида1
Дата на въвеждане на търговия13-02-2018
Следващо лихвено плащане20-07-2023
ПазарСегмент за облигации – БФБ София АД
Параметри на емисията
Дата на издаване20-01-2018
Падеж20-01-2025
Размер на емисията28 015 000
Номинална стойност1 000.0000
ВалутаEUR
Купон и вид6 м. ЕURIBOR + 3.00%, но не по-малко от 3.00%
Брой плащания (годишно)2
КонвенцияACT/365L
Текуща стойност на лихвения процент5.843%

Приложения

Отчет за облигации на Монбат АД към 31.12.2023

29/02/2024
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 30.09.2023

30/09/2023
pdf
Download

Доклад на „Ди Ви Инвест“ ЕАД Представител на облигационерите на „Монбат“ АД към 30.06.2023 г.

20/09/2023
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 30.06.2023

29/08/2023
pdf
Download

Доклад на „Ди Ви Инвест“ ЕАД Представител на облигационерите на „Монбат“ АД към 31.12.2022 г.

01/06/2023
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 30.06.2023

01/03/2023
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 30.09.2022 г.

29/11/2022
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 30.06.2022 г.

29/07/2022
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 31.03.2022 г.

30/05/2022
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 31.12.2021 г.

01/03/2022
pdf
Download


Отчет за облигации на Монбат АД към 30.09.2021 г.

29/11/2021
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 30.06.2021 г.

30/07/2021
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 31.03.2021 г.

31/05/2021
pdf
Download

Доклад на „Ди Ви Инвест“ ЕАД Представител на облигационерите на „Монбат“ АД към 31.12.2020 г.

30/12/2020
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 30.12.2020 г.

30/12/2020
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 30.09.2020 г.

30/11/2020
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 30.06.2020 г.

30/09/2020
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 31.03.2020 г.

30/09/2020
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 31.12.2019 г.

02/03/2020
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 30.09.2019 г.

29/11/2019
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 30.06.2019 г.

29/08/2019
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 31.12.2018 г.

01/03/2019
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 30.09.2018 г.

29/11/2018
pdf
Download

Доклад на „Ди Ви Инвест“ ЕАД Представител на облигационерите на „Монбат“ АД към 30.06.2018 г.

19/09/2018
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 30.06.2018 г.

29/07/2018
pdf
Download

Отчет за облигации на Монбат АД към 31.03.2018 г.

30/05/2018
pdf
Download

Монбат АД Документ за предлаганите ценни книжа

31/10/2017
pdf
Download

Монбат АД Регистрационен документ

30/10/2017
pdf
Download

Монбат АД Резюме

02/11/2017
pdf
Download

Борсов код

5MBA

ISIN

BG1100075065

Валута

EUR

Дата на издаване

01-20-2018

Падеж

01-20-2025