Календар за инвеститори

Съветът на директорите на Монбат АД приема настоящия корпоративен календар за 2018 г., като се задължава в случай, че настъпят промени в дейността на дружеството и в случай, че възникне нужда от представянето на по-голям обем информация да извърши необходимите корекции в корпоративния календар, като уведоми за това акционерите, потенциални инвеститори, заинтересованите лица чрез оповестяване на информацията до Комисия за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността по предвидения в закона ред.

Past events

2018

декември

ноември

октомври

септември

август

юли

юни

май

април

март

февруари

януари