Създаване на добавена стойност

Монбат възстановява традиционната си тенденция на силни оперативни резултати след една предизвикателна 2018. Респективно това се проявява в подобрение на глобалните параметри на база TTM Q3 2019.

index

Източник на богатство (база TTM към трето тримесечие на 2019 г.)

0 Източник на богатство
Множител (EV) – 12,65 пъти
33,15% в сравнение с предходната година
1 Добавена стойност на групата
EV - 216 867(евро '000)
7,99% в сравнение с предходната година
2 Печалба на акционерите
Доходност на акция – 0,12 евро
1442,50% в сравнение с предходната година
3 Оперативен резултат
EBITDA - 17 141 (евро '000)
37,63% в сравнение с предходната година
4 Оценка
M/B – 1.27 пъти
14,87% в сравнение с предходната година