Създаване на добавена стойност

Монбат демонстрира ръст и устойчивост при създаването на добавена стойност. В основата на този успех са качествените оперативни резултати, които произтичат от силата на вертикалната интеграция в групата и естественото хеджиране. Въз основа на тези резултати, Монбат успява да обезпечи следващото стъпало на растеж, чрез инвестициите в нови източници на пределни приходи, респективно увеличи значително добавената стойност на групата през 2021 г.

index

Източник на богатство (база последни 12 месеца към трето тримесечие на 2021 г.)

0 Източник на богатство
Множител (EV) – 8,47 пъти
5,9% в сравнение с предходната година
1 Добавена стойност на групата
EV - 187 870 (евро '000)
13,7% в сравнение с предходната година
2 Печалба на акционерите
Доходност на акция – 0,10 евро
643,8% в сравнение с предходната година
3 Оперативен резултат
Коригирана EBITDA - 22 185 (евро '000)
20,8% в сравнение с предходната година
4 Оценка
M/B – 0.88 пъти
16,6% в сравнение с предходната година

Икономическата група на Монбат демонстрира устойчиви оперативни резултати по време на последните 12 месеца към третото тримесечие на 2021 г., 2020 г. и 2019 г. въпреки трудната икономическа ситуация, произтичаща от Covid-19 пандемията и други събития от нерегулярен характер.

Има покачване в нивата на EBITDA от 20,8% на годишна база (22 185 милиона евро за последните 12 месеца към третото тримесечие на 2021 г.), най-вече поради подходящите действия, предприети от ръководството за противодействие на неприятната пандемична ситуация и други събития от нерегулярен характер.

Приложения